2010. gada 8. decembrī parakstīts līgums par Ulda Dinnes un Igora Bukovska projekta „Spīķeru ēkas remonts ar ārsienu un fasādes restaurāciju” realizēšanu. Projekta ietvaros tiks veikti remonta un restaurācijas darbi kultūras pieminekļa statusā esošajā ēkā Spīķeru kvartālā Rīgā, Maskavas ielā 12/3. Paredzēts ēkas iekštelpu remonts un restaurācija, trešā stāva pārseguma izbūve un ēkas fasādes restaurācija. Pēc projekta īstenošanas šī ēka kļūs par dažādu kultūras pasākumu un laikmetīgās mākslas izstāžu norises vietu. Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 1 071 000.00 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 428 400.00 LVL.

Projekta aktivitātes plānots uzsākt 2012. gada II ceturksnī un plānots realizēt 23 mēnešu laikā.
3.4.3.3.aktivitāte “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros.

Projekts tiks realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.3. pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme”, 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros.

ATTĪSTĪBAS PROJEKTA PLAKĀTS 

kim?