Terikes Hāpoja video instalācija „Entropija” (2004)

kim? Spīķeri, Maskavas iela 12/1

Darbs veidots, filmējot infrasarkano starojumu, ko atdziestot izstaro miruša zirga ķermenis. Dabīga izmēra projekcija, kas tiek projicēta uz grīdas vai uz sienas, attēlo asinssarkanu zirga figūru lēnām izzūdam ekrānā, kamēr ķermenis zaudē siltumu. Ieraksts ir saīsināts līdz 25 minūšu garai cilpai.

Ieeja - bez maksas

Organizē kim? sadarbībā ar RIXC


kim?