Dainas Teters lekcija "Normativitātes pārkāpumi"

kim? Spīķeri, Maskavas iela 12/1

Dainas Teters fotoattēls
Attēlā Daina Teters

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojekta kim? pasākumu cikla ietvaros 2. jūnijā plkst. 19.00 portāls un izdevniecība ¼ Satori piedāvā Kultūras akadēmijas prorektores profesores Dainas Teters lekciju. Daina Teters sniegs ieskatu garīgi neveselo cilvēku dzejā un mākslā. Lekcija tiks ilustrēta ar dažādiem radošo izpausmju piemēriem – vizuālajiem darbiem un dzejoļiem, aplūkotas tiks kreativitātes un „īstās” mākslas robežsituācijas.

Daina Teters – profesore, Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore, Semiotikas pētījumu centra vadītāja. Studējusi Latvijas Universitātē un Zalcburgas Universitātē, 1987. gadā saņēmusi maģistra grādu, 1996. gadā – doktora grādu. Bijusi pasniedzēja Latvijas Mūzikas akadaēmijā, pasniedzēja un asociētā profesore Latvijas Universitātē, un kopš 2001. gada – asociētā profesore un profesore Latvijas Kultūras akadēmijā. Zinātniskās intereses: teorētiskā semiotika, kultūras semiotika, pilsētu semiotika, laika un telpas semiotika. Raksti Latvijā publicēti žurnālos „Kentaurs”, „Studija” u.c., zinātniskas publikācijas – Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumos. Daina Teters ir Latvijas pārstāve Starptautiskajā Semiotikas studiju asociācijas komitejā.

2006. un 2008. gadā pēc Dainas Teters iniciatīvas Rīgā norisinājās starptautisks zinātniski māksliniecisks projekts „Metamind”, kas mākslas un zinātniskos kontekstos skatīja racionālā un iracionālā vai – prāta un neprāta kontrastus un to pēdas racionālajās un radošajās domāšanas stratēģijās.


Aicināts visplašākais interesentu loks. Ieeja brīva.


Turpmākos divus mēnešus kim? sadarbībā ar ¼ Satori piedāvās arī citu Latvijā pazīstamu akadēmiķu, teorētiķu un praktiķu lekcijas par kultūras psihodramatiskajiem aspektiem. Par turpmākām aktivitātēm ziņosim pavisam drīz.kim?