Jāņa Taurena lekcija

kim? Spīķeri, Maskavas iela 12/1

Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojekta kim? pasākumu cikla „Psihodrāma” ietvaros 18. jūnijā plkst. 19.00 Spīķeros, Maskavas ielā 12/1 portāls un izdevniecība ¼ Satori aicina uz filozofa, profesora Jāņa Taurena lekciju par tēmu „Vai mūsdienu mākslā ir iespējama katarse?”.

Katarses jēdziens Aristotelim pieļauj dažādas interpretācijas, taču tradicionāli tas ir ticis saistīts ar noteiktu priekšstatu par mākslas objektu, tā reprezentācijas funkciju, skatītāja un mākslinieka lomu mākslas procesā. Radikālais pavērsiens mākslā, kas iezīmējās 60. gados un kura spilgtākā izpausme ir konceptuālisms, ir apšaubījis un izmainījis šos priekšstatus. Nozīmīga kļūst mākslas saprašana, nevis estētisks vērojums un pārdzīvojums. Vai šajā situācijā katarses jēdziens saglabā aktualitāti un vai laikmetīgajā mākslā nav zudis kāds tradicionāli ar to saistīts „labas mākslas” kritērijs – proti, māksla, kas izraisa katarsi?

Aicināts visplašākais interesentu loks. Ieeja brīva.


kim?