Nākotnes pilsētas spēle

kim? 7. maijā 10:00 Britu padome un biedrība „Zināšanu un inovācijas sabiedrība“ kim? mītnes 3.stāvā rīko informatīvu tikšanos par Britu padomes iniciatīvu „Nākotnes pilsētas spēle“. „Nākotnes pilsētas spēle” ir pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta situācijas analīzes un ideju radīšanas metode, kas veiksmīgi tiek īstenota dažādās pasaules valstīs un kopš 2009. gada arī vairākās Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Valmierā, Jelgavā, Jūrmalā un Ventspilī. Informatīvā pasākuma ietvaros tiks prezentēta metodes „Nākotnes pilsētas spēle” būtība un īstenošanas principi, kārtība, kādā interesenti varēs iesniegt pieteikumus spēles rīkošanai, kā arī dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar „Nākotnes pilsētas spēles” labās prakses piemēriem Latvijā.


kim?