4. BALTIJAS JŪRAS REĢIONA KULTŪRAS MANTOJUMA FORUMS UN EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS

kim? 

No 2010. gada 8. līdz 12. septembrim Rīgā un citur Latvijā notiks 4. BALTIJAS JŪRAS REĢIONA KULTŪRAS MANTOJUMA FORUMS UN EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS LATVIJĀ

„KULTŪRAS MANTOJUMS – MŪSDIENU IZAICINĀJUMS”

Kādēļ sarežģīt dzīvi, saglabājot kultūras mantojumu? Kas vērtīgāks – jaunais vai vecais? Cik jauns var būt piemineklis? Vai pieminekļa vērtību izsaka tikai estētiskā pievilcība? Vai kultūras daudzveidības saglabāšana ir nozīmīga ekonomisko grūtību laikā? Ēku atjaunošana vai to nojaukšana un jaunu būvniecība – kas ir videi draudzīgāks? Vai autentiskums ir svarīgākā kultūrvēsturiskā kvalitāte? Kāda ir autentiskuma ekonomiskā vērtība?

Šos un vēl daudzus citus izaicinošus jautājumus septembra sākumā Latvijā pulcēsies diskutēt kultūras mantojuma un ar to saistītu jomu profesionāļi un interesenti no 11 Baltijas jūras reģiona valstīm. Šī gada Forums, kas veltīts tēmai „Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums”, ir Latvijas un pārējo Baltijas jūras reģiona valstu veiksmīgas daudzu gadu sadarbības rezultāts un kulminācijas punkts, jo šogad pirmo reizi ir izdevies Rīgā sapulcināt pārstāvjus no visām reģiona valstīm: Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Īslandes, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Polijas, Vācijas un Krievijas.

Forums norisināsies četras dienas. To ievadīs dažādu reģionālās sadarbības tīklu tikšanās, kā arī 3 tematiski semināri Rīgā Jēzus baznīcā, Jūrmalas muzejā un Tukuma pilsētas muzejā, kā arī izstādes atklāšana Latvijas Arhitektūras muzejā sadarbībā ar Latvijas Mākslas Akadēmiju.

Foruma galvenais notikums ir divu dienu konference, kuras rezultātā tiks pieņemta kopīga rezolūcija, Rīgā Spīķeru radošajā kvartālā. Forumu ievadīs Dānijas parlamenta ģenerālsekretārs un bijušais Dānijas Nacionālā muzeja direktors Karstens Larsens un Eiropas Attīstības komisārs Andris Piebalgs. Konferences lektori būs tādi izcili savas jomas profesionāļi kā Francijas arhitekts Eduārs Fransuā, arhitekts Meinhards fon Gerkāns, Krievijas kultūras fonda prezidenta padomnieks Leonīds Arinšteins un Krievijas Arhitektu savienības viceprezidents Aleksandrs Skokans, Zviedrijas Zinātniskās padomes locekle, mākslas vēsturniece Lisbeta Sēderkvista un citi.

Īpaši Forumam reģionālās sadarbības darba grupas ir izveidojušas izstādi “Vēsturisko kuģu saglabāšana” un radījušas dokumentālo filmu „Mūsu vēsture zem ūdens. Kultūras mantojums Baltijas jūrā”, kas būs skatāmas Foruma laikā Spīķeros un Jūrmalas pilsētas muzejā.

Rīgas Foruma galvenie organizatori Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Baltijas jūras valstu uzraudzības grupa kultūras mantojuma aizsardzībai. Forums tapis pateicoties UNESCO Pasaules mantojuma fonda un Francijas UNESCO Konvencijas atbalsta fonda finansiālajam atbalstam.

Noslēdzot Forumu, 10. septembrī plkst. 18.00 Kalnciema ielas kvartālā tiks atklātas ikgadējās EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2010, kuras tāpat kā Forums veltītas tēmai „Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums”. 11. un 12.septembrī 48 objekti no visas Latvijas būs atvērti interesentiem. Tie izvēlēti ar mērķi īpaši uzsvērt domu, ka mūsu dzīves kvalitāti visvairāk ietekmē spēja izprast vidi, aktīvi reaģēt uz apkārt notiekošo, saglabāt vērtības, turpināt to, kas vietai ir raksturīgs un īpašs, kā arī radīt jaunas vērtības.

kim? telpās Spīķeros notiks vairākas priekšlasījumu sesijas 9. septembrī:
"Vēsturisko ēku ietekmes uz vidi novērtējums" un "Kultūras mantojums un mūsdienu arhitektūra". 10. septembrī, savukārt, tiks rīkota komiksu darbnīca jauniešiem „Cilvēks pilsētā” sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Detalizēta informācija par visām sesijām: http://forums.mantojums.lv/
Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi (informācija www.mantojums.lv )

Forumu rīko:
Baltijas jūras valstu uzraudzības grupa kultūras mantojuma aizsardzībai*
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Forumu atbalsta:
UNESCO Pasaules mantojuma fonds, Francijas UNESCO Konvencijas atbalsta fonds, Zviedrijas kultūras mantojuma pārvalde, Norvēģijas kultūra mantojuma direktorāts, Somijas kultūras mantojuma pārvalde

Sadarbībā ar:  LR Kultūras ministriju, Rīgas Domi, Rīgas pilsētas arhitekta biroju, Starptautisko sabiedrisko fondu „Dzintara tilts”, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Latvijas Arhitektu savienību, Francijas Kultūras centru Rīgā, Tukuma muzeju un Tukuma novada domi, Jūrmalas pilsētas muzeju, Rīgas Jēzus evaņģēliski luterisko draudzi


Iepriekšējie Forumi, kas tika plaši apmeklēti un uzskatāmi par galvenajiem Baltijas jūras valstu sadarbības kultūras mantojuma aizsardzības jomā atskaites punktiem, norisinājās 2003.gadā Gdaņskā, 2005.gadā Helsinkos un 2007.gadā Viļņā.

*Baltijas jūras valstu uzraudzības grupa kultūras mantojuma aizsardzībai koordinē reģionālo sadarbību, definē aktuālos sadarbības virzienus, kā arī veicina partnerības projektus kultūras mantojuma jomā. Uzraudzības grupa ir izveidojusi tematiskās darba grupas, kas nodarbojas ar pieredzes un labas prakses apmaiņas projektiem, kultūras mantojuma aizsardzības standartu un politikas saskaņošanu reģiona līmenī. Sadarbības tīkla mērķis ir censties pievērst citu nozaru uzmanību dažādiem kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības aspektiem un piedalīties kultūras mantojuma politikas veidošanā ne tikai reģionālā, bet arī starptautiskā līmenī. 

Kultūras mantojums savā daudzveidībā ir kā vienojoša saikne un nozīmīgs resurss reģionālajā attīstībā. 90-tajos gados, reģionam atkal apvienojoties, Baltijas jūras valstu padome, reģiona kultūras ministru sadarbības ietvaros, izveidoja Uzraudzības grupu kultūras mantojuma aizsardzībai. Tās dalībnieki no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Īslandes, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un arī Krievijas pārstāv muzeju vai kultūrvides jomu nacionālajās institūcijās, kas atbildīgas par kultūras mantojuma nozari. Vairāk informācijas  http://mg.kpd.lt 

 


kim?