"UNESCO Pasaules mantojums animācijā"

kim? 

Pēcpusdienas saruna jauniešiem "UNESCO Pasaules mantojums animācijā"  kim? 10.septembrī plkst. 15.00.

10. septembrī plkst. 15:00 kim? konferenču zālē ikviens jaunietis vecumā no 12 līdz 18 gadiem aicināts piedalīties pēcpusdienas sarunā "UNESCO Pasaules mantojums animācijā". Saruna notiek 4. starptautiskā Baltijas jūras reģiona kultūras mantojuma foruma "Kultūras mantojums - mūsdienu izaicinājums" ietvaros, un to organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI) un kim?

Saruna plānota kā atvērta diskusija, kuru ievadīs prezentācijas par UNESCO mantojuma vietām pasaulē un Latvijā un to vērtībām, tādējādi ļaujot tās labāk izzināt un pazīt, kā arī daudzpusīgāk izprast šo vietu daudzveidību un ar to saglabāšanu saistītos jautājumus. Sarunas akcents tiks likts uz to, kā paši jaunieši var stāstīt par mantojumu un izkopt savu izpratni par to caur animācijas kadru plānu un komiksu sēriju zīmējumiem, gan esot kā skatītāji un lasītāji, gan paši esot sižetu autori. Sarunas laikā tiks demonstrētas UNESCO Pasaules mantojuma centra izdotās animācijas filmas par pasaules mantojuma vietām (filmas tiks demonstrētas angļu valodā), VKPAI kultūras mantojuma eksperts Pēteris Blūms stāstīs par Rīgas vēsturisko centru kā Pasaules mantojuma vietu un mākslinieks Reinis Liepa par to, kā animācijas sērijā ietvert un atainot pilsētvidi, kā attīstīt stāstu, pievēršot uzmanību mantojuma vērtībām un risinājumiem tā veiksmīgai saglabāšanai.

Dalībai pasākumā lūdzam iepriekš pieteikties līdz 8.septembrim, rakstot uz e-pastu projekta koordinatorei Martai Kaprālei: marta_kaprale@inbox.lv.


kim?