KIM? sāk veidot lasītavu

kim? 

Pateicoties grāmatām, mēs zinām, ka Sokrāts tām neuzticējās.

kim? laikmetīgās mākslas centrs Rīgā apkopo šādus un līdzīgus padomus, uzsākot veidot laikmetīgās mākslas, teorijas un eksperimentālā teksta lasītavu.

kim? topošā lasītava iecerēta, kā augoša un ikvienam interesentam pieejamu materiālu bāze, kuras fokuss ir teksts, mākslas kritika, teorija un to iespējamo variāciju izpausmes laikmetīgās mākslas praksē (mākslas teorijas grāmatas, izstāžu katalogi, mākslinieku albumi, manifesti u.c. pavadteksti), kā arī laikmetīgajā mākslā par hrestomātiskiem kļuvuši izdevumi (kā bibilogrāfiski retumi), kas pēta 20. un 21. gadsimta mākslas vēsturi, teoriju, dzeju, filosofiju un paralēli minētajam pieskaras arhitektūras, dizaina, mūzikas u.c. saistīto nozaru problemātikas jautājumiem latviešu, angļu, vācu, krievu un citās valodās.

kim? lasītavas izveides pamatā ir konsultācijas un diskusijas ar Latvijā un ārvalstīs strādājošiem nozares profesionāļiem, kuru viedokli respektējam un kam uzticamies.

kim? lasītava tiek uzsākta sadarbībā ar reklāmas aģentūru DDB Latvija, aicinot tās 15. gadadienas Latvijā apsveicējus kļūt par lasītavas krustvecākiem, ziedojot savu izvēlētu naudas summu grāmatu iegādei.

Rekvizīti:

BIEDRĪBA „KIM?”
Adrese: Maskavas iela 12/1, Rīga, LV-1050, Latvija
Reģ. Nr.: 40008128175
Banka: Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr. LV93HABA0551021167138


kim?