Bethanien rezidencei Berlīnē ir izvēlēta Evelīna Deičmane

kim? 

Pēc Künstlerhaus Bethanien direktora Kristofa Tannerta (Christoph Tannert) vizītes Rīgā, kuras laikā viņš tikās un veidoja intervijas ar māksliniekiem, Bethanien mākslinieka rezidencei Berlīnē ir izvēlēta Evelīna Deičmane.

Saskaņā ar Biedrības kim? un Künstlerhaus Bethanien noslēgto līgumu, sākot ar 2011. gada 1. janvāri vienam latviešu māksliniekam tiek piedāvāta iespēja uzturēties pusgadu ilgā rezidencē pazīstamajā rezidenču centrā Künstlerhaus Bethanien, kuras noslēgumā tiek organizēta rezidenta personālizstāde Berlīnē, kas  tālāk ceļo uz Rīgu un tiek eksponēta kim? mītnē Spīķeros.

Lēmums par mākslinieku uzņemšanu rezidencē tiek pieņemts divos etapos. Vispirms kim? sasaukta Latvijas ekspertu komisija nominē 6 māksliniekus rezidencei Künstlerhaus Bethanien. Komisijā darbojas Daiga Rudzāte, Ieva Astahovska, Alise Tīfentāle, Raitis Šmits, Zane Čulkstēna, Zane Onckule, Jeļena Budanceva un tās priekšsēdētājs ir LMA Vizuālās komunikācijas nodaļas pasniedzējs Ojārs Pētersons. Sekojot ekspertu komisijas lēmumam, Rīgā vizītē ierodas Künstlerhaus Bethanien vadītājs Kristofs Tannerts un, balstoties uz intervijām un izvirzīto mākslinieku CV, nominē vienu mākslinieku rezidencei Berlīnē. Nominētais mākslinieks Berlīnē uzturas pusgadu – no 2010. gada 1. janvāra līdz 30. jūlijam, rezidences ietvaros strādājot pie jaunu mākslas darbu radīšanas ar mērķi eksponēt tos rezidences noslēguma izstādē Berlīnē un vēlāk – kim? Rīgā.

Projekta mērķis ir veicināt starptautisko sakaru un kultūras apmaiņas veicināšanu ar Berlīni, kas raksturojama kā viens no pasaulē aktīvākajiem laikmetīgās mākslas centriem; Latvijas mākslinieku karjeras attīstību stimulējošā, starptautiskā vidē; mākslas jaunradi ar augstu pievienoto vērtību.


kim?