Starptautiska konference Women’s Angle

kim? 

26. novembrī Spīķeros kim? tiek rīkota starptautiska teorētiska konference, kuras dalībnieki analizēs sievietes lomu kinematogrāfā un režijā Latvijā, Ziemeļvalstīs, kā arī plašākos vēsturiskos un kultūras kontekstos.

Šis pasākums notiek norvēģu un dāņu filmu dienu "Sievietes skats", kas piedāvās Norvēģijas un Dānijas režisoru filmas, ietvaros. (Filmu programma tiek demonstrēta kinoteātrī KSuns.)

Vai iespējams definēt „sieviešu režisoru” filmas un „vīriešu režisoru” filmas – vai šāda kategorizācija iztur māksliniecisku kritiku? Vai sieviešu filmas, īpaši XXI gs. sākumā, sevī summē kādu īpašu feministisku patosu, attieksmi, vai tas ir palicis kā XX gs. fenomens?
Vai pret sieviešu režisoru filmām būtu jāattiecas citādāk, īpašāk, tikai tādēļ, ka vēsturiskā tradīcija mūs pieradinājusi pie uzskata, ka režisora profesijā dominē vīrieši?

Uz visiem šiem un daudziem citiem jautājumiem mudinās atbildēt filmu dienas Women’s Angle (K.Suns, 25.-28.novembris), kuras programmu veidos Norvēģijas un Dānijas režisoru-sieviešu filmas, kā arī starptautiska teorētiska konference Sievietes skats, kurā piedalīsies Norvēģijas kino praktiķi – režisore Eva Dāra, teorētiķi – kinokritiķis un Norvēģijas Filmu Institūta pārstāvis Jans Eriks Holsts, Latvijā un Norvēģijā strādājošā režisore Ilze Burkovska-Jakobsena,  Dānijas Kultūras institūta direktors Simons Holmbergs, kā arī teorētiķi un praktiķi no Latvijas, kas piedāvās dažādu skatījumu uz sievietes lomu kinematogrāfā un režijā.
Ar referātiem uzstāsies Vita Zelča, Dmitrijs Petrenko, Viktors Freibergs u.c.

Konference sākas plkst.11.00.

Pasākumus atbalsta Norvēģijas Karalistes vēstniecība. Tos organizē Kinoskola sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikāciju studiju nodaļu.

Filmu skate norisināsies kinoteātrī KSuns (ieeja brīva), teorētiskā konference – laikmetīgās kultūras centrā kim? Spīķeros.
Aicinām interesentus!


Informācija:
Viktors Freibergs
29467782
e-pasts: viktors.freibergs@lu.lv
Dita Rietuma
29277637
e-pasts: ditarietuma@inbox.lv


kim?