Borisa Vipera piemiņas lasījumi "Paraugi un interpretācijas mākslas teorijā un praksē: Latvijas gadījums"

kim? 

2010. gada 2. decembrī kim? lekciju telpā notiks 18. Borisa Vipera piemiņas lasījumi "Paraugi un interpretācijas mākslas teorijā un praksē: Latvijas gadījums"

Konferences programma

9.30 – 10.00
Dalībnieku reģistrācija

10.00–10.10
Stella Pelše:  Ievadvārdi

10.10–10.40
Iliana Veinberga "Dizains un nacionālā identitāte Latvijas PSR 20. gs. 70. gados – publiskās un slepenās lietas"

10.40–11.10
Daina Lāce "Gotisko paraugu loma Rīgas 19. gs. sakrālajā arhitektūrā. Johana Daniela Felsko piemērs"

11.10–11.40
Silvija Grosa "Paraugu loma Rīgas 20. gadsimta sākuma īres namu dekorā"

11.40–12.10
Kafijas pārtraukums   

12.10–12.40
Kristiāna Ābele "Dzirdes tēli Latvijas glezniecībā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā: Ideju migrācijas atbalsis un vietējā pieredze"

12.40–13.10
Aiga Dzalbe "Vizuālās mākslas leksikas veidošanās Latvijā. Aizguvumu produktivitāte nozares terminoloģijā"

13.10–13.40
Alise Tīfentāle "Rietumu modernisma atskaņas un ietekme Latvijas fotomākslā 20. gs. 60. gados"

13.40–15.00    Pusdienu pārtraukums   

15.00–15.30
Vilnis Vējš "Eksperimentālais teātris Latvijā stagnācijas periodā: attēlu atdzīvināšana ar iztēles palīdzību


15.30–16.00
Ieva Astahovska "Kinētiskā māksla 20. gs. 70. gados. Rīgas skola"

16.00
Noslēguma diskusijas   Boriss Vipers (1888–1967) ir viens no starpkaru perioda nozīmīgākajiem Latvijas mākslas vēsturniekiem - vairāku izcilu publikāciju un grāmatu autors un pedagogs Latvijas Mākslas akadēmijā.

 

Konferences laikā kim? lasītavā būs apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas neseno iepirkumu - mākslas kritikai, teorijai un laikmetīgajām norisēm veltītu grāmatu izstāde. Arī kim? lasītavā pieejamo ārzemju mākslas tekstu klāsts tiek papildināts ar vairākiem vērtīgiem, uz vietas lasāmiem izdevumiem katru nedēļu.

Konferenci rīko LMA Mākslas vēstures institūts sadarbībā ar kim? un ar laipnu Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstu

Koordinatore Stella Pelše: stella_pelse@hotmail.com


kim?