Tekstu lasījumu darbnīca "Apziņa nr. 1"

kim? 

2011. gada 29. martā 18.00 kim? norisināsies tekstu lasījumu darbnīca tematiskajā sadaļā "Kas ir apziņa?" ar nosaukumu "Apziņa nr. 1". Lasījums būs veltīts dažādiem jautājumiem par apziņu un tās izpratni. 

Trešais lasījums sērijā "Tekstu lasījumu darbnīcas” un pirmais tematiskajā sadaļā "Kas ir apziņa?” būs veltīts jautājumam: kas ir apziņa un tās priekšmets? Ikdienā mēs bieži vien lietojam kartēzisku nošķīrumu starp "iekšējo" subjekta pasauli un "ārējo" objektīvo realitāti, kura vairāk vai mazāk veiksmīgi tiek atspoguļota apziņā. Minēto ikdienas izpratni ir iespējams problematizēt, proti, aplūkojot iespējamību, ka mūsu pasaule vai realitāte vienmēr ir pakārtota apziņai un nav no tās nošķirama. Tās radikālākais formulējums ir jau skatāms jaunlaiku filozofijā un ir izsakāms Džordža Bērklija formulējumā: esošais ir uztveramais. Turpmākajā filozofijas vēsturē ir atrodamas daudzas variācijas par Dž. Bērklija uzstādījumu, tostarp tādu ievērojamu filozofu kā Georga Vilhelma Frīdriha Hēgeļa un Edmunda Huserla darbos.
G. V. F. Hēgelis uzskatīja, ka apziņas priekšmets nav nošķirams no veida, kā tas parādās apziņā. Savukārt E. Huserls sāka ar uzskatu, ka jebkurš priekšmets vienmēr ir apziņas priekšmets, proti, apziņa ir priekšmetu un pasaules nosacījums, nevis otrādi. Lasījumu mērķis ir aplūkot to, vai šādi risinājumi ir pieņemami un kādas ir to konsekvences?

Pirmais lasījums aplūkos G. V. F. Hēgeļa un E. Huserla tekstu fragmentus.
Fragmenti no Georga Vilhelma Frīdriha Hēgeļa (Hegel, 1770-1831) "Filozofisko zinātņu enciklopēdijas” ("Enziklopädie der philosophischen Wissenschaften”; fragmenti vācu, angļu valodās) – komentē Ģirts Jankovskis; fragmenti no Edmunda Huserla (Husserl, 1859-1938) "Parīzes priekšlasījumi” ("Die Pariser Vorträge”; fragmenti latviešu valodā) – komentē Uldis Vēgners.

Vairāk par tekstu lasījumu darbnīcu "Apziņa nr. 1" kim? notikumu sadaļā.

Darbnīca notiks latviešu valodā kim? lasītavā, Spīķeros, Maskavas ielā 12/1. Dalība - bez maksas.
Interesenti ir aicināti pieteikties, rakstot uz e-pastu: tekstu.lasijumu.darbnica@gmail.com


kim?