Tekstu lasījumu darbnīca "Apziņa nr. 2"

kim? 

2011. gada 14. aprīlī 18.00 kim? norisināsies otra tekstu lasījumu darbnīca tematiskajā sadaļā "Kas ir apziņa?” ar nosaukumu "Apziņa nr. 2”. Lasījums būs veltīts jautājumam par apziņas redukcionistiskiem skaidrojumiem.

Tekstu lasījumu darbnīcā "Apziņa nr. 2" tiks aplūkoti Ludviga Vitgenšteina, Zigmunda Freida un Edmunda Huserla tekstu fragmenti.
Fragmenti no Ludviga Vitgenšteina (Wittgenstein, 1889–1951) "Filosofiskie pētījumi” ("Philosophische Untersuchungen”; fragmenti latviešu valodā)  un Zigmunda Freida (Freud, 1856-1939) "Ievadlekcijas psihoanalīzē” ("Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse”; fragmenti latviešu valodā) – komentē Edijs Šauers; fragmenti no Edmunda Huserla (Husserl, 1859-1938) "Fenomenoloģijas ideja. Pieci priekšlasījumi” ("Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen”; fragmenti latviešu valodā) un paragrāfs no darba "Loģiskie pētījumi” ("Logische Untersuchungen”; fragments angļu un vācu valodā) – komentē Uldis Vēgners.

Vairāk ziņu par lasījuma ieceri kim? notikumu sadaļā.
 
Dalībnieki ir aicināti pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu tekstu.lasijumu.darbnica@gmail.com, un sagatavoties, apgūstot izdales materiālus, lai varētu par tiem brīvi reflektēt un iesaistīties sarunā.

Tekstu lasījumu darbnīca notiks latviešu valodā kim? lasītavā, Spīķeros, Maskavas ielā 12/1.
Dalība - bez maksas.


kim?