Marijas Fusko lekcija 21. aprīlī

kim? 

21. aprīlī 19.00 kim? lasītavā notiks izdevuma “The Happy Hypocrite” redaktores Marijas Fusko lekcija.

Lekcijas gaitā Marija Fusko (Maria Fusco, UK) apskatīs un izvērtēs laikmetīgās mākslas tekstu problemātiku, pievēršoties tam, kādi šie raksti varētu būt. Fusko teorija ir balstīta viņas kā redaktores, rakstnieces un akadēmiķes pieredzē un atsevišķu gadījumu izpētē.

Žurnāls “The Happy Hypocrite” iznāk divas reizes gadā. Izdevuma galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai atbalstītu autorus, kuri strādā laikmetīgās mākslas jomā, attīstot precīzu un spēcīgu diskursu, īpaši pievēršoties metodoloģijai. “The Happy Hypocrite” tiek iekļauti gan mākslinieku, gan rakstnieku un teorētiķu rakstīti teksti, kā arī pētnieciski projekti, kuros tiek paustas eksperimentālas idejas.

Lekcija notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.

Atbalsta: airBaltic


kim?