Sols Levits. "Paragrāfi" un "Teikumi par konceptuālo mākslu"

kim? 

2010. gada 10. decembrī kim? prezentēja savu pirmo izdevumu - Sola Levita hrestomātisko tekstu, “Paragrāfi par konceptuālo mākslu” (1967) un “Teikumi par konceptuālo mākslu” (1969),  tulkojumu latviešu valodā. Tulkojuma autors – Jānis Taurens.


Sols Levits
"Paragrāfi par konceptuālo mākslu"
"Teikumi par konceptuālo mākslu"
Jāņa Taurena priekšvārds un tulkojums
Rīga: kim?, 2010. 12 lpp.


Mākslas kritiķis Jānis Borgs: "Vērīgi palasot Sola Levita paragrāfus un teikumus, ikviens atvērts prāts var gūt daudzas atbildes uz nevienu vien neskaidrību mūsdienu mākslas jautājumos. Levita teksti ļoti skaidros formulējumos rosina vēlreiz pārdomāt mums tikai šķietami saprotamos un tradicionālos paņēmienus par mākslu."*

Ieskatam no “Paragrāfiem par konceptuālo mākslu”: “Tā kā koncepcijas veidošanas un uztveres funkcijas ir pretrunīgas (viena ir pirms, otra – pēc mākslas fakta), tad mākslinieka subjektivitāte var vājināt viņa ideju. Ja mākslinieks vēlas pamatīgi izpētīt savu ideju, tad patvaļīgi vai nejauši lēmumi jāsamazina līdz minimumam, bet kaprīze, gaume un citi untumi būtu pilnībā jāizslēdz no mākslas darināšanas. Nevajag atteikties no mākslas darba, ja tas slikti izskatās. Dažkārt sākumā šķietami lempīgais vēlāk izrādās vizuāli patīkams.”

*Borgs, Jānis. "Levita gudrībā veldzējoties". Studija, Nr. 76, 2011, Februāris / marts.


kim?