"Māksla ir viss, kas notiek. Dialogi ar Vasīliju kim? 2009-2010. g. izstāžu kontekstā"

kim? 

Atzīmējot kim? 2. dzimšanas dienu, 2011. gada maijā klajā nāca izdevums ar nosaukumu "Māksla ir viss, kas notiek. Dialogi ar Vasīliju kim? 2009-2010. g. izstāžu kontekstā". Publikācijā, kas ir kim? gadagrāmata, lasāmas filosofiskas esejas, kuru pamatā ir Jāņa Taurena un viņa iedomātā drauga, tulkotāja no krievu valodas Vasīlija Voronova dialogi par atsevišķām kim? izstādēm 2009-2010. gadā. Izdevumā ir iekļauti redaktora komentāri un īsas grāmatā minēto mākslinieku biogrāfijas.


"Māksla ir viss, kas notiek. Dialogi
ar Vasīliju kim? 2009.-2010. g.
izstāžu kontekstā"
Teksti: Jānis Taurens, Zane Onckule
Rīga: kim?, 2011, 168 lpp.


Ievads

Viltīgais, vainīgais, vulgārais Valdis Viesulis var būt visās vajadzīgajās vietās vienlaikus.

Vajadzīga veiksme, un tad mākslinieki runā un sniedz intervijas par savu darbu: dod ieskatu izpētes procesā, pasvītro ietekmes un iedvesmošanās avotus, komentē ideju un iespējamo tēmu atkārtošanās momentus. Daži no autoriem ar akadēmisko estētiku var būt familiāri, to izmantojot un lokot atbilstoši savām vajadzībām vai kā citādāk strādājot ar nepieciešamību ieceres ne tikai materializēt, bet arī konceptualizēt. Paralēli dzīvo mākslinieka mīts un retorisks jautājums – ja jau ar runāšanu, domāšanu un darbu ar idejām pietiktu, kāpēc veidot mākslu.

Iespējams, tādēļ, ka indivīdam ir jārīkojas tā, lai viņš tīši vai netieši sevi izteiktu, un citiem savukārt būtu kaut kādā veidā no viņa jāiespaidojas. Citi gan ir tie, kas redz un atpazīst tikai jau galvās esošo pasauli, un tas noved pie pieejas metodes izvēles problemātikas.

«Nekāda meinstrīma, tikai pētniecība un risks!»

Mākslinieks melanholiķis: (smej elektriskā suņa smieklus).

Šajā versijā stāsts ir par iestudētu piezīmju dokumentāciju starp filozofu Jāni Taurenu un draugu un tulkotāju no krievu valodas Vasīliju Voronovu. To bagātina piemeklēts vizuālais materiāls. Noteiktas skolas tradīcijas izgaismošana, mākslas objekta centrālums, konceptuāla humora izjūta, domas dalot momentos, apzināti meklējot un apzinīgi atrodot atsauces. Mēģinājums saprast, kas ir, ko domāt, kā virknēt un kur novietot institūcijas ietvaros mākslinieku veidotās mākslinieku izstādes.

Zane Onckule


kim?