"Sūzenas Sontāgas camp kino" programma

kim? 

Joprojām nav īsti skaidrs, ko tieši apzīmē un var apzīmēt ar camp. Daudzveidīgā un vispusīgā sabiedrībā tas cenšas noteikt nevis pareizo un nepareizo, bet gan apraksta sensibilitāti attiecībā uz kultūras parādību, lietu vai priekšmetu redzējumu, kas nosaka gaumi, uzskatus un veido vērtības. Camp termins ir kā rokasgrāmata, ar kuras palīdzību var plašāk saprast valdošo un “ierūsējušo” uzskatu iespējamās dažādās interpretācijas un pārdomāt, kā uzskatus var mainīt un arī radīt jaunus.
"Sūzenas Sontāgas camp kino"
Sastādījušas - Egija Inzule, Zane Onckule
Autori: Jānis Avotiņš, Arnis Balčus, Zane Balčus, Edgars Gluhovs, Andrejs Grants,
Kaspars Groševs, Ģirts Korps,  Laura Prikule, Jānis Putniņš, Maija Rudovska, Katrīna Sauškina,
Jānis Taurens, Alise Tīfentāle, Katrīna Teivāne, Iliana Veinberga
Izmantoti izraksti no Sūzenas Sontāgas "Piezīmes par camp"
Rīga: kim?, 2011, 7 lpp.


Camp ir ļoti noderīgs veidojot kritisku skatījumu jebkurā jomā. Domājot par šo, kim? no 2. jūlija līdz 7. augustam piedāvāja tēmas izvērsumu izstādē "Sūzenas Sontāgas camp kino". Tās ietvaros 14 mākslinieki, kuratori, teorētiķi un citu saistīto profesiju domātāji no Latvijas bija aicināti pievērsties amerikāņu publicistes Sūzenas Sontāgas aktualizētajam terminam un, caur autores esejā “Piezīmes par camp” (“Notes on ‘Camp’”, 1964) uzskaitītajām tā izpausmēm kino valodā, izvēlēties savu "kempisko" filmu pāri.

Sūzenas Sontāgas “Piezīmes par camp” ir leģendāras. Autore 58 numurētās rindkopās cenšas aptvert termina nozīmi, sniedzot piemērus no literatūras, mūzikas un mākslas, aprakstot cilvēkus (piemēram, Grētu Grabo), kuru personības iemieso camp aspektus, kā arī piemin filmas, kas pēc viņas domām ir camp. Tekstā minētās 17 filmas bija skatāmas kim? kino ietvaros.

Kino sesija tika organizēta pēc ASV filmu industrijas 20. gadsimta 1930. gadu fenomena – mazformāta kinoteātra principa (double bill), kad par vienas kino biļetes cenu apmeklētājiem tika piedāvāts noskatīties uzreiz 2 filmas, kuru ierastās kombinācijas tika variētas pēc šādiem iespējamiem principiem - pilnmetrāžas filma un īsfilma vai arī pilnmetrāžas mākslas kino, kam sekoja (vai – ko ievadīja) B kategorijas (jeb "ekstrēmi eksperimentāla") filma.

Izstādes materiāls ar tā veidotāju komentāriem un izrakstiem no Sūzenas Sontāgas “Piezīmes par camp” tika izdots filmu programmas veidā. Tā ir lejupielādējama ŠEIT. Camp tematiku turpinās Sūzenas Sontāgas piezīmju tulkojums latviešu valodā.


kim?