Kino-pietura „Laika mašīna: Atpūta” / Vecajā noliktavā pie stacijas, Cēsis 28.07 plkst.15.00

kim? 


Kadrs no Valsts kinofotofonodokumentu arhīva materiālu seansa "Laika mašīna: Atpūta"

Kino-pietura „Laika mašīna: Atpūta”
Vecajā noliktavā pie Cēsu dzelzceļa stacijas,
Cēsis, Noliktavas iela 1
28. jūlijs plkst. 15.00

Programmas autore: Viktorija Eksta


Skumjākais ir tas, ka pēc 40–50 gadiem var izrādīties, ka nav pārāk daudz uzskatāmu liecību par to, kādos nožēlojamos apstākļos šolaik cilvēki dzīvojuši un kā dažādus darbus darījuši.


Trāpīgi formulēta, ar attēla kultu saistītā pretruna jeb tas pēkšņais paradokss, kas vēl tikai atklāsies (nākotnē), ir rindas no Paula Bankovska ieraksta portālā „¼ Satori” par žurnāla "Zvaigne" (izdots līdz 1991. gadam) kādreizējā fotokorespondenta Žaņa Legzdiņa (1915-1991) fotogrāfiju izstādi "Darba cilvēks" (apskatāma līdz 5. augustam Latvijas fotogrāfijas muzejā).
Citētas, jo zīmīgi nav attiecināmas, piemēram, uz darba cilvēka atpūtas tēlojumu kādus 50 - 30 gadus atpakaļ. Valsts kinofotofonodokumenta arhīva materiāls seansā kino-pietura "Laika mašīna: Atpūta" apkopo kino hronikas sižetus, kas tēlo padomju darba cilvēka atpūtu, izklaides un spēku atjaunošanas iespējas atvaļinājumā, svētku svinēšanas kultūru vai cita rakstura bēgšanu no rutīnas.
Materiāla labākai uztverei būtiski pievērst uzmanību kino hronikas formālajam raksturam – attiecībām starp tradicionālajiem patosa un pozitīvisma cauraustajiem aizkadra balss tekstiem un dokumentālo attēlu, kuru šodienā vairs nespējam uztvert tikai vienā, turklāt nereti iestudētā veidā.
Kadri no Valsts kinofotofonodokumentu arhīva materiālu seansa "Laika mašīna: Atpūta"


Avotu saraksts Valsts kinofotofonodokumentu arhīva materiāla seansam:

“Padomju Latvija”, nr. 2 (807), 1962. gada janvāris, rež. I. Mass
“Padomju Latvija” nr. 6 (811), 1962. gada februāris, rež. I. Mass
“Padomju Latvija” nr. 9 (719), 1960. gada marts, rež. H. Šuļātins
“Padomju Latvija” nr. 9 (766), 1961. gada marts, rež. A. Brenčs
“Padomju Latvija” nr. 6, 1966. gada februāris, rež. A. Freimanis
“Padomju Latvija” nr. 29, 1966. gada augusts, rež. L. Gaigals
“Padomju Latvija” nr. 16 (1066), 1967. gada augusts, rež. B. Veldre
“Padomju Latvija” nr. 2, 1975. gads, rež. B. Veldre
“Padomju Latvija” nr. 31 (1066), 1970. gada decembris, rež. L. Žurgina
“Padomju Latvija” nr. 1, 1966. gada janvāris, rež. B. Veldre
“Padomju Latvija” nr. 22, 1974. gads, rež. A. Epners
“Padomju Latvija” nr. 18, 1962. gada maijs, rež. I. Mass
“Padomju Latvija” nr. 4, 1961. gada janvāris, rež. M. Poseļskis
“Padomju Latvija” nr. 24, 1966. gada jūlijs, rež. A. Brenčs
“Padomju Latvija” nr. 25, 1985. gads, rež. V. Goldbergs
Dok. filma “Kā mēs atpūšamies”, 1982. gads, rež. I. Mass
Reklāmas filmas “1986” (populāri solisti un aktieri reklamē preces un pakalpojumus).

Seansa ilgums – 1h, ieeja – bez maksas.


Kadrs no Valsts kinofotofonodokumentu arhīva materiālu seansa "Laika mašīna: Atpūta"

Atbalsta: LR Kultūras ministrija, Cēsu mākslas biedrība „AC”, Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs, Kolonna, VKN. Pateicība Kasparam Podniekam, Armandam Briģim un Inesei Ciekurei.
 


 


kim?