Filosofa Ārona Šustera lasījums 08.02.

kim? 

 

NĀVE BIJA PIRMĀ: SPINOZA, FREIDS, LAKĀNS
Filosofa Ārona Šustera (Aaron Schuster) lasījums ar filosofa Aināra Kamoliņa ievadu
Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmas “Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros

 

8. februārī plkst. 15.00
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, K.Barona ielā 14, 1.st. Jaunākās periodikas lasītavā

 

Benedikts Spinoza un Zigmunds Freids – šie divi izcilie intelektuāļi, ebreju ateisti, kurus šķir gandrīz divi ar pusi gadsimti, ir formulējuši ārkārtīgi līdzīgas sistēmas, ar nolūku saprast cilvēces „verdzību kaislībām”, un Apgaismības manierē atbrīvot prātu no šīs verdzības, neskaidrās atkarības un nenoteiktās vēlmes, no kā cilvēks cieš. Vienā gadījumā šī sistēma ir Ētika, otrā – Psihoanalīze. Šai lekcijā es pievērsīšos aspektam, kas abus domātājus, šķiet, noteikti šķir – nāves dziņai. Kā savietot Freida tumšo paziņojumu, ka „visa dzīvā nāve ir tā iekšējs nosacījums.. visa dzīvā mērķis ir nāve” ar Ētikas atbrīvojošo secinājumu, ka „brīvs cilvēks par nāvi domā vismazāk, un viņa gudrība ir meditācija par dzīvi”? Tam nepieciešams gan pārdomāt Freida nāves dziņu, ko nevajadzētu saprast kā „mērķi” vai „nolūku”, bet gan tieši kā to, kas sagrauj visus mērķus, gan pārskatīt Spinozas domu, kur substance kļūst par apzīmējumu sava veida negativitātei, neatbilstībai vai pārrāvumam, vai disonansei, kas apzīmē „Dievu vai Dabu” (Deus sive Natura). To varētu saukt par „intelektuālu sūdzību par Dievu”.

 Ārons Šusters

 


 

Krauss Ruth "There’s a little ambiguity over there among the bluebells". Marylin Harris ilustrācija, New York, Something Else Press, 1968.

 

Projekta pamatā ir viena no mūsdienu nozīmīgākā filosofijas sacerējuma - nīderlandiešu filosofa Benedikta Spinozas darba "Ētika" - aktualizēšana, vizualizēšana un pārkārtošana.
 
Pasākumu pavadīs publikācijas “Dienasgrāmatas: Spinozas poētika” atvēršana un Oļas Vasiļjevas veidotu plakātu skate Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenās ēkas skatlogos Elizabetes ielā (7.februāris - 8.marts). Projekta ietvaros kim? Laikmetīgās mākslas centrā apskatāma Aditja Mandajama (Aditya Mandayam) izstāde “Zoon in A Zoot-Suit” (7.februāris – 16.marts).


Ārons Šusters - ieguvis bakalaura grādu Amherstas Koledžā (ASV), kā arī maģistra un doktora grādus filosofijā Lēvenes Katoļu universitātē Beļģijā. Doktora disertācijā pētījis tīksmes jēdzienu filosofijas vēsturē līdz Freidam un Lakānam. No 2005. - 2006.g. bijis pētnieks Jana van Eika akadēmijā Māstrihtā, kā arī pasniedzis prestižajā P.A.R.T.S. (Performing Arts Research Training Studios) skolā Briselē. Šobrīd pasniedz teoriju Sandberga Institūtā (Sandberg Institute) Amsterdamā un ir Kultūras Pētījumu Institūta (ICI) biedrs Berlīnē. Viņa pētniecības fokuss ir psihoanalīzes un 20. gs. filosofijas attiecības, publicējis rakstus par tādām tēmām kā kutēšana, anti-seksualitātes vēsture, šķaudīšana, žēlošanās, levitācija, Ernsta Lubiča komēdija, slinkuma politika un tīksme. Rakstījis par laikmetīgo mākslu un kultūru izdevumiem Cabinet, Frieze, Metropolis M u.c., un kā rakstnieks sadarbojies ar māksliniekiem vairākos projektos un performancēs. Drīzumā iznāk viņa grāmata „Problēmas ar tīksmi: Delēzs un Psihoanalīze” (MIT Press).

Pasākums norisināsies latviešu un angļu valodās.

Atbalstītāji: LR Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, Rīga 2014, Latvijas Nacionālā bibliotēka, LuxExpress, Valmiermuižas alus, TNT, VKN.

__________________________________________________________________________________


kim? Laikmetīgās mākslas centra projekta “Gaidot.. (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros, Eiropas kultūras galvaspilsētas gada laikā, no dažādām pasaules valstīm Rīgā ierodas vismaz seši dažādu disciplīnu profesionāļi-domātāji, to vidū kuratori, filosofi, rakstnieki, mākslinieki un mūziķi, ar mērķi pētīt, iedvesmoties un mijiedarboties ar vietējo kultūrvidi. Šo domātāju viesošanās Rīgā ir savstarpēji atšķirīgas – tās ir gan ar mākslinieku studiju vizītēm saistīti radoši braucieni, gan specifisku teorētisko nostādņu prezentācijas, performanču un izstāžu projekti.

 

Fotoattēlu galerija

Video

 

 

 


kim?