Institute for Colour saruna "Uzstāšanās pēc pasūtījuma" 3.maijā

kim? 


UZSTĀŠANĀS PĒC PASŪTĪJUMA
The Institute for Colour(Oslo) saruna un prezentācija Rīgā
 

3. maijā plkst. 13.00
kim? Laikmetīgās mākslas centrā

 

Publicitātes attēls
 

The Institute for Colour (Krāsu institūts) piedāvās īpaši izstrādātu pastaigu, kuras dalībnieki un Rīgas pilsēta tiks iesaistīti diskusijā par kolektīvo autorību, prasmju un zināšanu tālāknodošanu un mākslas radīšanu pēc pieprasījuma.
 

Pastaigā iekļautās vietas tiek turētas noslēpumā.
 

Īsa The Institute for Colour vēsture

The Institute for Colour (Krāsu institūts) izveidots 2006. gadā, kad Oslo Nacionālajā mākslas akadēmijā tika slēgts tāda paša nosaukuma studiju kurss. Šo vakuumu studenti un pasniedzēji aizpildīja, piedāvājot autonomu izglītības programmu, kas vēlāk izvērtās kolektīvā mākslas projektā. Programmas ietvaros notikušas izstādes un radošās darbnīcas, īstenoti dažādi sadarbības projekti un iznākuši izdevumi saistībā ar šādām tēmām: autonomija, teorijas loma mākslas praksē, mākslas pedagoģiskie modeļi un jautājumi. Grupa, kurā šobrīd ietilpst Silje Hogstada (Silje Hogstad), Stefens Hondlikens (Steffen Håndlykken), Ingrida Lenningdāla (Ingrid Lønningdal) un Elīsabete Šeija (Elizabeth Schei), ir radījusi transversālu formātu, kurā par pamatu dažādiem projektiem kļūst nevis personiskas signatūras, bet sociālie procesi un kolektīvais materiāls. Lai gan robežas starp mācību telpu, izstādes norises vietu un neformāliem darba procesiem ir plūstošas un starp tām nepastāv hierarhisks dalījums, kolektīvā pieeja ļauj veikt reālistisku klasifikāciju un atklātu tematiskā lauka izpēti.
 

Atbalstītāji: Mūžizglītības programma Gruntvig


kim?