Kuratores Maijas Rudovskas lasījums “Starp turieni un šejieni, un atpakaļ”

kim? 

 

6. septembris,  plkst. 18:00 

“Starp turieni un šejieni, un atpakaļ”
 

kuratores Maijas Rudovskas lasījums par jaunās paaudzes latviešu māksliniekiem, kuri savu radošo darbību un karjeru laikmetīgajā mākslā veido ārzemēs.
 

Daiga Grantiņa. No izstādes Heap-core,,,, 2016. Foto: Andrejs Strokins

Nacionālisma propagandas plaukuma laikā, kuru ne tikai Latvijā, bet arī globālā mērogā ir iespējams piedzīvot šobrīd, arvien aktuālāks kļūst jautājums par “latviskas” vai “latviešu” mākslas sazīmēšanu un definēšanu. Jāsaka, šis jautājums vietējā kultūras vidē ir bijis svarīgs vienmēr, taču šobrīd, globālisma tendenču kontekstā, kļūst arvien aktuālāks, jo mudina pārdomāt, kas tad ir Latvijas māksla, palūkojoties tālāk par valsts teritorijas robežām.  

Šīs lekcijas ietvaros vēlos dalīties savā redzējumā par tiem mākslas procesiem pēdējos gados, kuri skar ne tikai Latvijas vidi, bet gan drīzāk ārtelpu (un startelpu), kurā savu radošo darbību un karjeru laikmetīgajā mākslā izvērš jaunās paaudzes latviešu mākslinieki un kuratori. Īpaši tiks akcentēti tie personāži, kuri ārpus Latvijas ieguvuši gan izglītību, gan arī tur palikuši strādāt, taču vienlaikus saglabā saikni ar Latvijas mākslas vidi un institūcijām. Mani interesē aplūkot šīs jaunās paaudzes radošo cilvēku identitātes veidošanās, viņu māksliniecisko prakšu attīstību, formēšanos un estētiku, kas veidojusies, atrodoties ģeogrāfiskā un mentālā starptelpā. Esot iesaistītai laikmetīgās mākslas procesu regulārā tapšanā un vērtēšanā, redzu savu līdzdalību iespējā reflektēt par to, kas vēl nav vārdos definēts vai atrodas veidošanās procesā un, konkrēti šajā gadījumā – par mākslas procesiem un attīstību ne tikai lokālā, bet arī globālā kontekstā.

 

Maija Rudovska (1982) ir mākslas vēsturniece, kuratore un pētniece. Ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas zinātnes nodaļā. Papildinājusi savas zināšanas kuratoru programmā CuratorLab (2009/2010) Stokholmā Konstfack University College of Arts, Crafts and Design; no 2009. – 2013. gadam studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūrā, pētot tēmu par sabiedrisko ēku arhitektūru padomju gados. Rudovska ir bijusi kuratore/līdzkuratore vairākiem projektiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, piemēram, Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2016 simpozijs “Attēls un fotogrāfija postdigitālajā laikmetā”; "Sabiedrība darbībā – Moderna izstāde" (Moderna Museet, Malme un kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, 2014/2015); "Virsbūve: Kafejnīcas lieta" (Vita Kuben galerija, Umeö, 2014); "Iekšpuse un ārpuse", kim? Laikmetīgās mākslas centrs (2012/2013), u.c. Šobrīd viņa strādā pie grupas izstādes par godu Norden biroja 25 gadu jubilejai Baltijas valstīs. 

Pasākums norisināsies latviešu valodā / Ieeja bez maksas


kim?