Kim? Contemporary Art Centre
Maija Kurševa’s Solo exhibition “Spin”

During Programme No. 1, 16 May until 7 June, 2009 exhibition “Spin” by Latvian artist  Maija Kurševa (1981)  at the Kim? / VKN Gallery showcasing 63 drawings and a video.

“Trying to diddle the left hand forefinger, the right hand stretched along the back. The muscles tightened, the legs entangled. The braid almost got entangled as well. The shadow came closer. Then it attacked with everything it fell on. I like to whirl until I feel giddy. ‘It’s neither good nor bad, it’s normal,’ the doctor said. The dowser said nothing he just nodded and wiped his bloody hands on his trousers.”

Maija Kurševa has studied visual communication at the Art Academy of Latvia and the University of Arts Berlin (Universität der Kunst Berlin). The artist has been participating in exhibitions since 2004, and her works have been exhibited in the Baltic States, Belgium, France, Italy, Russia, Poland, Hungary and Germany. Artist’s works are in the collection of the nascent Latvian Museum of Contemporary Art.


No 2009. gada 16. maija līdz 7. jūnijam Programmas nr. 1 ietvaros Kim? / VKN galerijā bija apskatāma latviešu mākslinieces Maijas Kurševas (1981) izstāde „Grieziens” ar 63 grafiskajiem zīmējumiem un animācijas filmu. "Mēģinot apmānīt kreisās rokas rādītājpirkstu, labā aizstiepās gar muguru. Muskuļi savilkās, kājas sapinās. Gandrīz sapinās arī bize. Ēna pietuvojās. Tad metās virsū ar visu, uz kā tā krita. Man patīk griezties līdz noreibst galva. "Tas nav ne labi, ne slikti, tas ir normāli," teica ārste. Rīkstnieks neteica neko, tikai māja ar galvu un slaucīja gar biksēm asiņainās rokas." Maija Kurševa ir studējusi vizuālo komunikāciju gan Latvijas Mākslas akadēmijā, gan Berlīnes Mākslu universitātē (Universität der Künste Berlin). Māksliniece izstādēs piedalās kopš 2004. gada un viņas darbi ir bijuši izstādīti Baltijas valstīs, Beļģijā, Francijā, Itālijā,  Krievijā, Polijā, Ungārijā un Vācijā. Mākslinieces darbi atrodas topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājumā.