Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Korporatīvais atbalsts

Kā aktīvs un vispāratzīts mūsdienu mākslas centrs, Kim? piesaista daudzveidīgu auditoriju, sākot no kultūras entuziastiem, līdz ģimenēm ar maziem bērniem, aktīviem jauniešiem, senioriem un tūristiem.

Mūsu auditoriju piesaista izstādes, kas raisa kritisku domu, personalizēts izglītojošs fokuss un iespēja iedziļināties jaunos konceptos, apskatot jaunus māksliniekus darbus. Kim? izstādes regulāri saņem uzmanību presē, mūsu atklāšanas pasākumus apmeklē simtiem cilvēku, un tūkstošiem tās izstaigā gada gaitā. Visas izstādes tiek bagātinātas ar publiskām programmām, un sabiedrībai ir iespēja klātienē satikties ar māksliniekiem vai kuratoriem. Jūsu korporatīvais atbalsts savienotu jūsu uzņēmumu ar plašu un daudzveidīgu auditoriju.

Ja jūsu uzņēmums vēlas kļūt par sponsoru vai ja jums ir interese sadarboties kādā projektā, sazinieties ar Evitu Gozi evita.goze@kim.lv