Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
2010. gada JRRMV absolventu diplomdarbu izstāde

Piektdien, 2010. gada 18. jūnijā 17:00 mācību izstāžu telpā mit tiks atklāta  Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (JRRMV) absolventu diplomdarbu izstāde, kurā būs iespēja aplūkot jauno mākslinieku darbus, kas ir viņu pirmais lielais solis mākslas pasaulē, un ar kuru tiek noslēgts ļoti svarīgs posms šo mākslinieku dzīvē, proti, skola, apliecinot iegūtās zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, kā arī atzinību no jau pieredzējušu un pazīstamu mākslinieku puses.

Darbos atspoguļojas JRRMV audzēkņu un pedagogu modernā un mūsdienīgā pieeja mākslas tendencēm, kā arī cieņa pret akadēmiskām zināšanām un tradīcijām – sintēze starp pieredzējušiem mākslas pedagogiem un jaunajiem māksliniekiem, kuru kūsājošā vēlme izteikties un tikt pamanītiem ir guvusi šādu iespēju, pateicoties ilgstošam un grūtam mācību procesam ar skolai raksturīgām radošajām atkāpēm.

Diplomdarbi demonstrē jauno mākslinieku patstāvību un brīvību, kā arī apliecina jauno pedagogu atšķirīgās pieejas ietekmi. Māksliniekiem ir bijusi iespēja izteikties, izmantojot plašu materiālu spektru un attālinoties no mākslas kanoniem, un pateicoties skolotāju interesei un uzticībai. Darbi pauž katra autora savdabīgo redzējumu, kurš ir izpausts kādā noteiktā mēdijā, izmērā, formātā, radot patstāvīgu un izteiksmīgu mākslas darbu, kas nu sasniedzis tā galveno vērtētāju, proti, skatītāju.

kim? izglītības programmas mit ietvaros jaunie mākslinieki gūst praktisku pieredzi izstāžu plānošanā, organizēšanā un iekārtošanā, izstādot savus darbus līdzās pasaules līmeņa ārzemju un latviešu mākslinieku darbiem. mit patrons ir reklāmas aģentūra DDB Worldwide – aģentūra, kura nestrādā ar gatavām shēmām un sagatavēm; aģentūra, kura vēlas atbalstīt jaunos un radošos.