Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Aktīvā māksla

Autori: James Baldwin, Eva Barto, Laura Boullic, Robert Cluck, Joachim Hamou, Ainārs Kamoliņš, Bella Marrin, Rebeka Poldsam, Maija Rudovska, Barbara Sirieix, Evita Vasiļjeva
Redaktori: Joachim Hamou, Maija Rudovska, Barbara Siriex, Bella Marrin
Tulkojumi: Georgina Collins, Ieva Lešinska
Dizains: Laura Giletti, Gregory Dapra
Izdevējs: Paraguay Press Association Section Sept
Parīze, 2019. gads

Cena: 15 EUR. Lai iegādātos, rakstiet e-pastu kim@kim.lv