Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're open
Antagonism and Relational Aesthetics

“Antagonisms un attiecību estētika”
Klēra Bišopa
Izdevuma redaktore: Egija Inzule
ISBN 978-9934-8200-1-4
Rīga, 2011