Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're closed at the moment
Antagonism and Relational Aesthetics

“Antagonisms un attiecību estētika”
Klēra Bišopa
Izdevuma redaktore: Egija Inzule
ISBN 978-9934-8200-1-4
Rīga, 2011

Cena: 2,50 EUR. Lai iegādātos, rakstiet e-pastu laima@kim.lv