Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Aspena-Ķemeri

 

izstādi pavadošs izdevums “Aspena-Ķemeri

 

Teksts: Jānis Taurens
Līdzstrādnieki: Kaspars Groševs, Ģirts Korps, Ieva Kraule, RolandsKronlaks, Darja Meļņikova, Laura Prikule, Mārtiņš Ratniks, Evita Vasiļjevaun Roza Doornenbal, Armands Zelčs
Apkopojis: Zane Onckule
Latviešu korektūra: Sandra Dunska, Jānis Taurens
Tulkojums: Sandra Dunska, Rita Ruduša
Dizains: Aleksandra Samulenkova
Publicēja rakstu: Kims? Laikmetīgās mākslas centrs
Iespiests: Studio RBB
ISBN 978-9934-8200-9-0
Rīga, 2014. gads

Cena: 15 EUR. Lai iegādātos, rakstīt e-pastu uz laima@kim.lv