Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're closed at the moment
BDO Latvia, LMA un Kim? aicina atsaukties jaunos māksliniekus

 

 

BDO Latvia sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) un KIM? Laikmetīgās mākslas centru izsludina jauno mākslinieku konkursu “BDO jauno mākslinieku balva”. Jaunie mākslinieki, kas 2021. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā pabeiguši vizuālās mākslas, audio-vizuālās mediju vai dizaina nozares maģistra studijas, aicināti pieteikt konkursam savus darbus. 

 

Veicinot kultūras un mākslas mecenātisma tradīcijas Latvijā, BDO Latvia jau otro gadu izsludina balvu jauno mākslinieku atbalstam. Pirmo balvu 2020. gadā ieguva māksliniece Amanda Ziemele ar monotipiju no darbu sērijas personālizstādē Neunauge, 2019, (Ekernforde, Vācija). “BDO jauno mākslinieku balvas” mērķis ir palīdzēt jaunajiem māksliniekiem sasniegt atpazīstamību un realizēt jaunus mākslas darbus, kā arī sniegt atbalstu laikmetīgās mākslas attīstībai Latvijā kopumā. 

 

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams atbilstoši konkursa nolikumam iesniegt žūrijas izvērtēšanai mākslas (tostarp, oriģināldizaina) darbu pēc paša mākslinieka, konkursa pretendenta izvēles – vizuālās, vizuāli plastiskās, audio-vizuālās mākslas, oriģināldizaina darbu vai objektu, pielietojot atbilstošas mākslinieciskās tehnikas vai izmantojot paša autora izstrādātas autortehnikas.  

 

Konkursa pretendentam jābūt ieguvušam maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā 2021. gadā, absolvējot vizuālās mākslas vai audio-vizuālās mediju vai dizaina nozari.

 

Konkursa uzvarētājam tiks piešķirta naudas balva –  2 000.00 EUR. 

 

Sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālo izstāžu telpu “Pilot” tiks organizēta konkursu noslēdzošā darbu izstāde. Laiks un vieta tiks izziņota 2022. gada janvārī, ievērojot Latvijas Republikā noteiktos ierobežojumus Covid-19 vīrusa ierobežošanai.  

 

Konkursam darbi jāiesniedz līdz 2021. g. 22. novembra plkst. 9:00, sūtot uz marketing@bdo.lv

 

Pieteikumā jāiekļauj:

 

– Darbu fotoattēli jpeg formātā (trīsdimensiju darbiem – jāiesniedz fotoattēli, kas ataino darbus no visām pusēm). 

Sekojoša informācija Microsoft Word formātā: 

– Autora vārds, uzvārds, e-pasta adrese un telefona numurs Latvijas Republikā, līdzautorības gadījumā – visi darba līdzautori;

– Darba nosaukums, izmēri (augstums, platums, biezums, norādot cm), visi izveidē izmantotie materiāli, izmantotās tehnikas un paņēmieni. Autortehniku izmantošanas gadījumā nepieciešams norādīt visas darba izstrādē izmantotās autortehnikas, darba izstrādes gadu un vietu; 

– Darba apraksts (apjoms līdz 2. lpp.).

– Autora iegūtās mākslas augstākās vai profesionālās izglītības, profesionālās pieredzes mākslas jomā, dalības izstādēs un citos mākslas pasākumos apraksts (apjoms līdz 2. lpp.), sertifikāts vai diplomu kopijas (pēc konkursa komisijas pieprasījuma uzrādot oriģinālus).

 

Ar pilnu konkursa nolikumu iespējams iepazīties BDO Latvia vietnē.