Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Krisa Sinhas lekcija “Kad laiks nav telpa”

Sestdien, 28. novembrī 18:00 lekciju/kino zālē Kim?, Britu Padome un Latvijas Universitātes Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs visiem interesentiem piedāvāja iespēju noklausīties Portsmutas Universitātes valodas psiholoģijas profesora dr. Krisa Sinhas (Chris Sinha) lekciju „Kad laiks nav telpa: sociālā un lingvistiskā laika intervālu un laicisku notikumu attiecību uzbūve Amazones kultūrā”.

Dr. Kriss Sinha savos pētījumos pievēršas valodas, kognitīvo spēju un kultūras mijiedarbības problemātikai. Pētījumu galvenais mērķis ir integrēt kognitīvo lingvistiku, semiotiku un sociokulturālo pieeju valodas un komunikācijas analīzē. Kopā ar kolēģiem Veru da Silvu Sinhu (Vera da Silva Sinha), Jorgu Cinkenu (Jörg Zinken) un Veinī Sampaijo (Wany Sampaio) Sinha ir pētījis telpas un laika konceptualizāciju Amazones indiāņu amondava (Amondawa) valodā.

Lekcijā prof. Kriss Sinha stāstīja par Amazones indiāņu pasaules izjūtu, ar kuru Sinha ir iepzinies ilgstošos Amazones indiāņu amondava valodas pētījumos. Amondava valodā runājošos indiāņus tēlaini varētu dēvēt par cilvēkiem bez laika apziņas, jo šajā valodā nav vārda, kas apzīmētu laika ideju. Lai apzīmētu laika intervālus, amondava valodā runājošie indiāņi lieto vārdu kuara (saule), jo saules kustība nosaka gan dienas, gan gadalaiku ritējumu. Amondava valodas laika sistēma nav balstīta skaitāmās vienībās (amondava valodā skaitļu sistēmā ir tikai divi skaitļi), bet gan sabiedrības aktivitātēs, radniecībā un dabas procesu regularitātē, tādējādi amondava valoda nepieļauj šķietami universālo “laika skaitīšanas” modeli. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka vārdu krājums un gramatiskās formas, kuras tiek izmantotas telpas izteikšanai, tiek lietots arī laika izteikšanai, taču Sinhas un viņa kolēģu pētījums apšauba šo hipotēzi.

Prof. Sinha ir viens no pasaulē vadošajiem valodas psihologiem un lingvistiem. Viņa veikumam ir paliekoša nozīme psiholoģijā, lingvistikā, komunikācijas zinātnēs un antropoloģijā, kā arī tas ir filozofiski nozīmīgs.

Prof. Sinha Latvijā viesojas Britu padomes rīkotā „Darvins mūsdienās” projekta ietvaros un piedalījās konferencē „Dzīve, dzīvība, evolūcija”, Latvijas Universitātē.