Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Dienasgrāmatas: Spinozas poētika

 

Ainārs Kamoliņš
Redaktores: Zane Onckule, Iliana Veinberga
Latviešu korektūra: Anda Baklāne
Tulkojusi: Rita Ruduša
Angļu valodas korektūra: Clive England
Tulkojums no franču valodas latviešu valodā: Agnese Gaile-Irbe
Dizains: Oļa Vasiļjeva
Izdevējs: Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Iespiests: Studio RBB
ISBN 978-9934-8200-8-3
Rīga, 2014. gads

Cena: 12 EUR. Lai iegādātos, rakstiet e-pastu laima@kim.lv