Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Grupas izstāde “Starpesamība: tehnokultūra un Baltijas valstis”

BETWEENNESS: Technoculture and the Baltics

(Starpesamība: tehnokultūra un Baltijas valstis”)

 

24.02 – 08.04.2023

Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga

Dalībnieki: Beka Abe (ASV), Uģis Albiņš (LV), Valdis Celms (LV), Jānis Dzirnieks (LV/NL), Flo Kasearu (EE), Olivers Lariks (AT/DE), Deimants Narkevičs (LT), Normans Orro & Jūnass Timmi (EE), Adriana Ramiča (ASV/PL), Tarwuk (ASV/HR), Evita Vasiļjeva (LV/FR).

 

Kuratores: Riga Technoculture Research Unit (RTRU) (Zane Onckule un Elizaveta Šneidermane)

 

Projekta vadītāja: Evita Goze

Izpilddirektore: Elīna Drāke

 

 

Izstādē Betweenness: Technoculture and the Baltics (“Starpesamība: tehnokultūra un Baltijas valstis”) tiek pētīta ražošana un tehnoloģijas (tehnicity), sapulcinot māksliniekus no Baltijas un ārpus tās. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā Baltija ir piedzīvojusi dramatiskus ģeopolitiskus satricinājumus un varas maiņas. Reģions, kas kādreiz bija saistīts ar Padomju Savienību quazi-politiskā izolācijā, tagad ir vēl neskaidrāks un miglaināks, un tajā valdošā kultūras atmosfēra, šķiet, vienmēr meklē stabilu pamatu. Šajā izstādē kultūridentitātes tiek savienotas tehnokulturālās un tīklveida epistēmās, saistot tās ar pārrautām vēsturēm. Šī dažādu paaudžu un mediju mākslinieku, pētnieku, programmētāju un dizaineru grupa seko tehnokultūras ietekmei Baltijas mākslā un dzīvē, izstādot jaunus un no arhīviem izceltus darbus, kas radīti pēdējo piecdesmit gadu laikā. 

 

Termins “tehnokultūra” apzīmē mijiedarbību starp tehnoloģiju un kultūru, kā arī šīs mijiedarbības politiku. Vadoties pēc pieņēmuma, ka māksla un jaunie mediji nevis pastāv pirms kultūras, bet gan no tās rodas, izstāde atklāj atgriezenisko saiti starp noteiktiem medijiem un to recepciju, starp tehniku un tās iekšējo kultūru. Tieši ar šādu kuratoriālu iesaistīšanos laikmetīgajā kultūrā – un tās mediāciju – mēs varam efektīvi pētīt un vērot tehnokultūras, kas papildina un veido mūsu pasauli. 

 

Izstādes nosaukums aizgūts no Olivera Larika video darba Betweenness (2018), kas nododas objektu un struktūru starptelpas hibriditātes un īpatnību pētniecībai. Tas ir animēts medijs un ilustrē šīs izstādes centrālo kritisko disjunkciju. Līdzīgi kā video nepārtraukti mainīgās laiklēcienu kustības, arī citi izstādē ietvertie darbi savā tehnokultūras izpētē aptver virkni vinješu – displeja materiālus, gaistošas kultūras parādības, arhīva objektus. Betweenness: Technoculture and the Baltics ir procesija no vienas animētas telpas uz otru – mākslas darbu apkopojums, kas padziļināti pievēršas animisma un animācijas morfoloģijām, kā arī to potenciālam starpkultūru dialogā runāt jaunos tēlos. ​Betweenness: Technoculture and the Baltics aizstāv uzskatu, ka konstrukcija un dekonstrukcija ir savstarpēji saistītas funkcijas, kopīga pieredze. Betweenness: Technoculture and the Baltics meklē kustību gan laikmetīgajos vizualizācijas veidos, kas sastopami Baltijas kultūras ainavā un tās mijiedarbībā ar pasauli, gan ārpus tiem.

 

Ko šis darbs un citi izstādē iekļautie darbi varētu liecināt par nākotni? Vai, neraugoties uz ilgstošu ģeopolitisko nestabilitāti, mēs noskaņojamies dinamiskākām, plašākām iespējām? Vai šajos kultūras kontekstos pastāv kopīga pieeja, ko iemieso izplatītākas vai populārākas attēlveidošanas stratēģijas? Kā šie attēlojumi varētu ietekmēt vai raksturot plašāku starptautisko attīstību? Šī izstāde savieno un vēro transformācijas dažādās nozarēs, kā arī sniedz ierosmi, izmantojot abstraktas formas un materiālas instances no Baltijas un citām vietām.

 

 

Partnerinstitūcijas: Temnikova & Kasela Gallery (Tallina), Artnews.lt, Echogonewrong.com (Viļņa), Rupert mākslas un izglītības centrs (Viļņa). 

 

Atbalstītāji: Baltijas Kultūras fonds, Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, Lietuvas Republikas vēstniecība, Ziemeļrīgas kultūras apvienība.