Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Inside and Out

 

Iekšpuse un ārpuse

Ceļojumi uz reālo un iztēloto jeb Trešās telpas meklējumi ir šī raksta krājuma fokuss – tajā ir Alises Tīfentāles stāsts par informācijas, iedomu un fantāzijas telpu, kurā Brežņeva-Andropova-Čerņenko nāve tiek piedzīvota vienlaikus ar hair-rock attīstību; Annjerdas Rustandas eseja-apcere par vietām un nevietām, un vārdiem, ko tās apzīmē; spekulācijas ap mākslas vēsturi, māksliniekiem un kritiķiem – uzturētas Ilianas Veinbergas un Aināra Kamoliņa pētījumā; un nepārliecināto kustības fantoma aprises tiek ieskicētas Patrika Ārnivāras turpat manifestam līdzvērtīgā stāstā.

 

Izstādi”Iekšpuse un ārpuse” pavadošs rakstu krājums
Redaktores: Maija Rudovska un Zane Onckule
Teksti:Patriks Ārnivāra, Alise Tīfentāle, Maija Rudovska, Annjerda Rustanda, Iliana Veinberga un Ainārs Kamoliņš
ISBN 978-9934-8200-6-9
Riga,2012

Cena: 8 EUR. Lai iegādātos, rakstiet e-pastu laima@kim.lv