Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Grupas izstāde “Force[d] Majeure” Hanzas Perona teritorijā

Izstādes norise: 2. septembris – 31. decembris, 2021
Organizē: Kim? Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar kultūrtelpu “Hanzas Perons” un Ernesta Berņa un Oļega Fiļa labdarības fondu Novum Riga
Adrese: Hanzas iela 16a

 

Dalībnieki: 0.0.01.0.0, Santa France, Indriķis Ģelzis, Kiwie, Krišs Salmanis, Aleksandra Samuļenkova, Līga Spunde

 

Nepārvarama vara jeb force majeure ir reta parādība. Tie ir ārkārtēji nenovēršami apstākļi, kurus nevarēja un nebija iespējams paredzēt. Force[d] Majeure ir vārdu spēle. Tā ir nepārvarama vara, kas izraisīta piespiedu kārtā. Tie ir apstākļi, kas bija paredzami, taču netika vai netiek novērsti. Vara, ko izmanto kādu interešu, nodomu vai mērķu dēļ. Piespiedu vara var izpausties ģimenē, skolā, darba vietā, sociālajos tīklos – jebkur. Notikumi, kad ar mērķi nepamatoti attaisno līdzekļus, upurējot empātiju, taisnīgumu un vienlīdzīgu attieksmi.

 

“Nepārvarama vara” jeb force majeure lielākoties parādās kontrastējošu un konfliktējošu spēku sadursmes brīžos. Saskaņā ar kopīgu definīciju “nepārvarama vara” attiecas uz notikumiem, kas ietver dabas katastrofas, valdības rīkojumus un politisko protestu demonstrācijas. Kad rodas šādi noteikti apstākļi, iepriekš pastāvošās saistības-attiecības tiek apstrīdētas sevi (jaun)pieteikušās augstākās varas dēļ. Kā metafora “force majeure” apzīmē arī vispāriznīcinošu spēku – jaudīgu un reizē nežēlīgu. Sadzīvojot ar valdošo spēku un vienlaicīgi daloties savā ievainojamībā, kā indivīdi un noteiktas sabiedrības grupas varētu reaģēt vai pat apstrīdēt šķietami neizbēgamo? Kas notiek, kad kāds pārkāpj vai tiek pārkāptas kāda cita robežas?

 

Apsverot šos jautājumus, laikmetīgās mākslas izstāde Force[d] Majeure tiek veidota ar nolūku radīt rosinošu fonu diskusijām, kas skar spēku-varas sadursmes momentus ar sabiedrību, apkārtējo dabu un ķermeni. Izstādes norises vieta – publiskā vide ar tās ietvaros uzbūvētu brīvstāvošu un teritoriju nodalošu sienu – tiek izspēlēta kā tāds publiskās telpas simbols, kas cauri dažādiem periodiem, kontekstiem un reģioniem ir pateicīgs lielums nolūkā iemiesot un novadīt aktīvismā un viedokļu brīvā paušanā sakņotus vēstījumus. Izstādē ietvertie darbi, to vidū – skulptūras, izdrukas, burtveidolu tehnikā veidoti darbi un grafiti – uzdod jautājumus par sabiedrības un tās grupu pieredzējumu saskarē ar pārvaldības sistēmām, kā arī sekmēs potenciāla iespējamību, iestājoties pret maldiem, nepamatotas neslavas celšanu, graujošām neprecizitātēm, valūtas svārstībām un “dzēšanas” praksi.

 

Izstādes dalībnieki ir starptautisku pieredzi guvuši mākslinieki, kuru darbi atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, starptautisku institūciju krājumos un privātkolekcijās, kā arī starptautisku atzinību guvusi burtveidola speciāliste un grafiti mākslinieki.

 

Izstādes autores ir Elīna Drāke (Kim?), Zane Onckule (Kim?) un neatkarīga kuratore Žanete Liekīte.

 

Izstāde tapusi ar “Hanzas perons” un Ernesta Berņa un Oļega Fiļa labdarības fonda Novum Riga atbalstu.

 

Izstāde pieejama apmeklētājiem katru dienu bez laika ierobežojuma un bez maksas.