Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Jāņa Taurena lekcija “Vai mūsdienu mākslā ir iespējama katarse?”

Katarses jēdziens Aristotelim pieļauj dažādas interpretācijas, taču tradicionāli tas ir ticis saistīts ar noteiktu priekšstatu par mākslas objektu, tā reprezentācijas funkciju, skatītāja un mākslinieka lomu mākslas procesā. Radikālais pavērsiens mākslā, kas iezīmējās 60. gados un kura spilgtākā izpausme ir konceptuālisms, ir apšaubījis un izmainījis šos priekšstatus. Nozīmīga kļūst mākslas saprašana, nevis estētisks vērojums un pārdzīvojums. Vai šajā situācijā katarses jēdziens saglabā aktualitāti un vai laikmetīgajā mākslā nav zudis kāds tradicionāli ar to saistīts „labas mākslas” kritērijs – proti, māksla, kas izraisa katarsi?