Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're closed at the moment

Kāres, migla un siests. Lietuviešu laikmetīgas kultūras telplaika īpatnības

Kāres, migla un siests.pdf

 

Filozofa Arūna Sverdjola esejas tulkojums latviešu valodā
Redaktores: Virginija Janškevičūte, Zane Onckule
Sērijas redaktore: Egija Inzule
Tulkojums: Ieva Rozentāle
ISBN 978-9934-8200-5-2
Rīga, 2012

Cena: 3,80 EUR. Lai iegādātos, rakstiet e-pastu laima@kim.lv