Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're open

Kāres, migla un siests. Lietuviešu laikmetīgas kultūras telplaika īpatnības

Kāres, migla un siests.pdf

 

Filozofa Arūna Sverdjola esejas tulkojums latviešu valodā
Redaktores: Virginija Janškevičūte, Zane Onckule
Sērijas redaktore: Egija Inzule
Tulkojums: Ieva Rozentāle
ISBN 978-9934-8200-5-2
Rīga, 2012