Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Kim? īsteno Eiropas Savienības fonda projektu

No 2023. gada janvāra līdz decembrim, lai veicinātu profesionālās mākslas pieejamību Rīgā, biedrība “KIM?”, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), īsteno no Eiropas Savienības (ES) fonda līdzekļiem finansētu projektu “Kim? Laikmetīgās mākslas centra telpu noma un uzturēšana 2023. gadā” projekta nr. 13.1.4.0/23/I/006

 

Biedrības “KIM?” projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt Kim? Laikmetīgās mākslas centra darbību, kas vērsta uz profesionālās mākslas pasākumu pieejamību Rīgas reģionā, tādējādi mazinot Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas, paātrinot organizācijas pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinot plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību.

 

CFLA līdzfinansētie pasākumi 2023. gada periodā (līdz decembrim) – grupas izstāde “Starpesamība: tehnokultūra un Baltijas valstis”, Kriša Salmaņa personālizstāde “Rūgts”, Filipa Pīlekera personālizstāde “Filips Pīlekers Kim? Laikmetīgās mākslas centrā”, Rīga Confidential kompakta mākslas mese, Indriķa Ģelža personālizstāde “Ūdeņaina dienas actiņa” un grupas izstāde “Nēsājamā atmiņa un ķermeņa tehnikas. Ar Solomonu Levitānusu un Ļubu Monastirsku”.

Projekta kopējās izmaksas – 26 000,96, no kurām  20 700,66 EUR ir plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts.

 

Kultūras ministrijas izstrādātās ES fondu programmas mērķis ir atbalstīt kultūras nozares ilgtspēju, izaugsmi, jaunradi un ekonomisko aktivitāti, dodot stimulu nozarei atgūties pēc krīzes un stiprināt visa sektora spēju labāk reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem. Atbalsts profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā”.