Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Kim? Open Call 2020

Desmit publiskās darbības gadu laikā Kim? Laikmetīgās mākslas centrs ir saglabājis nemainīgu ieinteresētību jaunu mākslas parādību novērojumos un to dažādo izpausmju atbalstīšanā, sarunu un koprades formā integrējot tās institūcijas programmā. Gatavojoties nākamā gada izstāžu programmai, tiek izsludināts trešais Kim? Open Call – iespēja vienam māksliniekam, mākslinieku kolektīvam vai kuratoram no Latvijas īstenot izstādi Kim? Laikmetīgās mākslas centrā ar norisi no 2020. gada aprīlī. Aicinām mums sūtīt izstāžu pieteikumus un kuratoriālas idejas brīvā formā līdz 2019. gada 3. septembrim.

 

Kim? Open Call 2020 mērķis ir veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un ar to saistīto procesu attīstību un ne mazāk svarīgi – pamanāmību, nodrošinot pēc iespējas labākus priekšnosacījumus un atbalstu veiksmīgai notikuma īstenošanai māksliniekam/iem un/vai kuratoriem no Latvijas. Ar Kim? Open Call organizācija atver sevi regulārām jauno autoru – mākslinieku, kuratoru, kolektīvu u.c. izpausmēm, dodot iespēju izteikties ar kūrētas izstādes palīdzību. 

 

Pieteikumā gaidīsim:

– kuratoriālās idejas apraksts (koncepcijas izklāsts, dalībnieki, programma);

– informācija par mākslinieku/iem (mākslas darbiem, īsu biogrāfijas izklāstu)

– radošās prakses portfolio (t.sk. CV).

 

Open Kim? Call nodrošina:

– Kim? komandas iesaisti un atbalstu projekta norises laikā;

– labiekārtotu izstādes telpu (60 kv.m.);

– zinoša tehniskā personāla atbalstu un darbaspēku notikuma realizēšanā;

– efektīvu preses un komunikācijas stratēģiju;

 

Projekta īstenotājs uzņemas piesaistīt papildus nepieciešamo līdzfinansējumu. Uzvarētājs tiks paziņots 9. septembrī. 

 

Kim? Open Call iniciatīva radās 2016. gadā ar mērķi veicināt daudzsološu un talantīgu mākslinieku un/vai kuratoru savlaicīgu atklāšanu, nodrošinot pēc iespējas labākus priekšnosacījumus un ietvaru viņu radošās ieceres veiksmīgai īstenošanai. Iepriekšējie Kim? Open Call laureāti ir kuratore Laura Brokāne, Toms Harjo, Jānis Dzirnieks. 

 

Kim? Open Call 2020 pieteikumus izskatīs žūrija: Kaspars Groševs (Kim? programmas direktos), Santa Mičule-Hirša (mākslas kritiķe), Egija Inzule (kuratore), Evita Vasiļjeva (māksliniece) un Zane Onckule (kuratore).

 

Pieteikumus gaidīsim uz: kim@kim.lv norādot tēmu “Kim? Open Call 2020“