Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Kim? Open Call 2023

Kim? Laikmetīgās mākslas centrs izsludina Kim? Open Call 2023 konkursu jaunās paaudzes māksliniekiem, autoru kolektīviem un kuratoriem, kura uzvarētājam būs iespēja īstenot izstādi Kim? izstāžu zālē.

 

Kim? Open Call 2023 mērķis ir veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un ar to saistīto procesu attīstību un  pamanāmību, sniedzot fokusētu uzmanību un attīstot dialogu starp mākslinieku/kuratoru un/vai mākslinieku/kuratoru kolektīvu un mākslas institūciju. Šajā konkursā par jaunās paaudzes māksliniekiem, kuratoriem un citiem radošo prasmju pārstāvjiem tiek uzskatītas personas vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

 

Kim? Open Call 2021 laureātes (sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju) mākslinieces Sabīnes Šnē komentārs: 

 

Uzvara “Kim? Open Call” man deva iespēju izveidot pirmo personālizstādi un iepazīt mākslas institūciju no “virtuves” puses. Sadarbība ar Kim? bija ļoti laba un patīkama, sniedzot pieredzi un paplašinājumus radošajai darbībai. Tas bija laiks, kas pavadīts kopā ar zinošu un iejūtīgu kuratori, kā arī ar profesionālu producēšanas un tehnisko komandu. Latvijas mērogā šis open call šķiet unikāla iespēja, kas dod reālu atbalstu karjeras attīstībā un paver jaunus ceļus gan vietējā mākslas scēnā, gan ārvalstīs. Iespēja, kuru silti iesaku izmantot tiem māksliniekiem un citiem radošās sfēras pārstāvjiem, kuru plānos ietilpst kāpt pa karjeras kāpnēm kultūras un mākslas nozarēs. Sadarbība ar Kim? kalpo par stabilu pakāpienu un iedrošinājumu turpināt darīt un radīt.”  

 

 

Kim? Open Call 2023 rezultātā un līdz 6 mēnešu garā periodā tiek noprecizēta un attīstīta neatkarīga mākslinieciskā pozīcija un radošā ideja (t.sk. tās aktualitāte, jautājumi, references), kā arī tiek atrasts piemērotākais veids un mākslinieciskie izpausmes līdzekļi idejas īstenošanai. Papildus tiek sniegtas konsultācijas mākslinieka/ces portfolio sagatavošanā, autora/es radošo darbību aprakstošā teksta un kritiskā leksikona veidošanā, studiju vizīšu norises gaitas izspēlēšana, ieteikumi mākslas prakses dokumentēšanā un publiskošanā, ieteikumi un praktiskas konsultācijas projektu rakstīšanā, kā arī labās prakses ieteikumi nākotnes sadarbībām ar kuratoriem, kritiķiem, kolekcionāriem lokālā un starptautiskā mērogā. 

 

Kim? Open Call 2023 ieguvēja izstādes norise: 2023. gada oktobris-decembris (datumi tiks precizēti). 

 

Kim? Open Call 2023 pieteikumus izskatīs un par uzvarētāju lems žūrija: Kim? izpilddirektore Elīna Drāke, Kim? projektu vadītāja, fotogrāfe un māksliniece Evita Goze un Kim? Programmas direktore un kuratore Zane Onckule,

 

Pieteikumus iesūtīt līdz 2023.g. 1.martam uz: kim@kim.lv norādot tēmu “Kim? Open Call 2023

 

 

Pieteikumā jāiekļauj:

  • idejas-radošā koncepta apraksts latviešu valodā, minot dalībniekus, programmu (līdz 1 A4) un skices/vizuālas references);
  • radošās prakses portfolio (t.sk. CV un īss bio);
  • budžeta piezīmes/komentāri. 

 

Kim? Open Call 2023 nodrošina:

  • Kim? kuratoriālo ekspertīzi, iesaisti un atbalstu projekta izstrādes un tā norises laikā;
  • idejas īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti;
  • labiekārtotu izstādes telpu (60-80 kv.m. platībā);
  • zinoša tehniskā personāla atbalstu un darbaspēku izstādes iekārtošanā;
  • efektīvu Kim? preses un komunikācijas stratēģiju lokālā un starptautiskā mērogā. 

 

Kim? Open Call iniciatīva radās 2016. gadā ar mērķi veicināt daudzsološu un talantīgu mākslinieku un/vai kuratoru savlaicīgu atklāšanu, nodrošinot pēc iespējas labākus priekšnosacījumus un ietvaru viņu radošās ieceres veiksmīgai īstenošanai. Iepriekšējie Kim? Open Call laureāti ir mākslinieki Jānis Dzirnieks, Toms Harjo, Jānis Krauklis, Sabīne Šnē, kā arī kuratore Laura Brokāne.