Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're closed at the moment
Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā

25. oktobrī Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas “I Kultūra un nacionālā identitāte” ietvaros Kim? notika LMA Mākslas vēstures institūta rīkota konference “Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā”.

 

Latvijā pēdējās desmitgadēs aktuālajā mākslā pasaules un Eiropas konteksts ir kļuvis pašsaprotams, ne vienmēr to var teikt par vēsturisko mantojumu. Tam ir savi pamatojumi. No vienas puses laika gaitā sarucis artefaktu daudzums, tie pārveidoti, gājuši bojā vai palikuši nepētīti. No otras puses joprojām aktīvs ir t.s. šedevru konteksts, tie ir mākslas darbi, kas iekļauti pasaules mākslas muzeju kolekcijās, tiek reproducēti vispārīgajās mākslas vēsturēs un veido nesasniedzamības plaisu ar reģionālajiem risinājumiem. Ir pienācis laiks pievērsties Latvijas arhitektūrai un mākslai kā likumsakarīgai dažādu gadsimtu laikmetīgās mākslas sasniegumu atspoguļotājai un izvērtēt to salīdzinošā aspektā. Dažādus iespēju virzienus piedāvā kongresam pieteiktās tēmas.

 

Konferences programma

9.00 Ievadvārdi (Elita Grosmane)

9.10–9.30 Agnese Bergholde (Minstere, Vācija). Rīgas Doma būvplastika. Salīdzinošais aspekts
Diskusija 9.30–9.40

9.40–10.00 Anna Ancāne (Latvija). Rīgas 17. gadsimta otrās puses arhitektūra starptautisko sakaru kontekstā
Diskusija 10.00–10.10

10.10–10.30 Eduards Kļaviņš (Latvija). “Jaunā romantiķa” tēla modifikācijas Latvijas 19. gadsimta pirmās puses portreta glezniecībā
Diskusija 10.30–10.40

10.40–11.00 Daina Lāce (Latvija). Rīgas Biržas ēka Eiropas 19. gadsimta arhitektūrā
Diskusija 11.00–11.10

Pārtraukums 11.10–11.30

11.30–11.50 Elita Grosmane (Latvija). Rīgas Doma ziemeļu priekšhalles rekonstrukcijas paradigmu meklējumi
Diskusija 11.50–12.00

12.00–12.20 Stella Pelše (Latvija). Eiropas konteksts latviešu mākslas interpretācijās 20. gadsimta gaitā
Diskusija 12.20–12.30

12.30–12.50 Kristiāna Ābele (Latvija). Latviešu mākslas veicināšanas biedrības izveidošanās, nozīmīgākie darbības gadi (1911–1915) un pēctecība Baltijas kultūras dzīvē
Diskusija 12.50–13.00

Pusdienu pārtraukums līdz 14.30

14.30–14.50 Sniedze Kāle (Latvija). Latviešu mākslinieku darbība Padomju Krievijā kā valsts kultūrpolitikas sastāvdaļa. 1917–1940
Diskusija 14.50–15.00

15.00–15.20 Marta Šuste (Latvija). Romans Suta. Nacionāli konstruktīvais stils. Eiropas un Latvijas konteksts
Diskusija 15.20–15.30

15.30–15.50 Laila Bremša (Latvija). Klasiskā tendence Latvijas tēlniecībā. 20. gadsimta 20.–30. gadi. Neoklasicisma robežu iezīmēšana
Diskusija 15.50–16.00

16.00–16.20 Nataļja Jevsejeva (Latvija). Aleksandras Beļcovas darbi 20. gadsimta 30. gados. Ierosinājumi Parīzē un Stokholmā
Diskusija 16.20–16.30

16.30–16.50 Amy Bryzgel (University of Aberdeen, Scotland, UK). Miervaldis Polis and Gints Gabrāns. Performance Art in Latvia Then and Now
Diskusija 16.50–17.00

17.00–17.30 Sekcijas darba rezumējums un noslēgums

 

Grāmatu galdā bija pieejami sekcijas referātu krājumi un citas LMA Mākslas vēstures institūta publikācijas.