Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
The art is all that is the case

 

“Māksla ir viss, kas notiek. Dialogi ar Vasīliju kim? 2009.-2010. g. izstāžu kontekstā”
Teksti: Jānis Tauren, Zane Onckule
ISBN 978-9934-8200-0-7
Rīga, 2011