Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
“No kreatīvajiem tīkliem līdz sociālajiem medijiem. Tīklošanās 90. gados un šodien”

24. novembrī 19.00 Kim? auditorijā notika Rasas Šmites lekcija “No kreatīvajiem tīkliem līdz sociālajiem medijiem. Tīklošanās 90. gados un šodien” un saruna ar grāmatā “Kreatīve tīkli” intervētajiem 90. gadu lokālā tīkla dalībniekiem un mūsdienu sociālo mediju ekspertiem.

 

Grāmatas “Kreatīvie tīkli” autore Rasa Šmite lekcijā iepazīstināts ar interneta kultūras attīstību un “tīklošanās” paradigmas maiņu, izsekojot sociālās tīklošanās fenomenam sākot ar virtuālajām kopienām un kreatīvajiem tīkliem, kas radās interneta agrīnajā periodā 90. gados. Turpinājumā tīklu pētniece iezīmēs pavērsienu, ko veicināja mobilo un bezvadu tīklu tehnoloģiju ienākšana 21. gadsimta sākumā, kā arī apskatīs blogu kultūru un sociālos medijus mūsdienās.
Lekcijas gaitā īpaša uzmanība tiks pievērsta jēdziena “lokāls” nozīmei globālo tīklu telpā un digitālo tīklu tehnoloģiju un sociālās tīklošanās ietekmei uz kultūras un mākslas procesiem, analizējot un interpretējot tās jaunās tendences, kas bija liecība fundementālajām pārmaiņām Latvijas sabiedrībā 90. gadu otrajā pusē.

 

Pēc lekcijas uz sarunu un diskusiju par kreatīvām idejām, taktikām, sociālās rīcības jēgu un motivācijām attiecībā uz tīklošanos toreiz un tagad ir aicināti gan grāmatā “Kreatīvie tīkli” intervētie 90. gadu lokālā tīkla dalībnieki, gan mūsdienu sociālo tīklu eksperti. Diskusijā piedalīsies rakstnieks Pauls Bankovskis, videoproducente Kristīne Briede, sociologs Normunds Kozlovs, dzejnieks Artūrs Punte (Orbita), sociālo mediju eksperts Artūrs Mednis, mākslas zinātniece Šelda Puķīte un sociālo tīklu pētnieks Valdis Krebs (ASV).

 

Rasa Šmite ir jauno mediju māksliniece un tīklu pētniece, Jauno mediju kultūras centra “RIXC” (2000) dibinātāja un vadītāja, asociētā profesore Liepājas Universitātē un pētniece “LiepU” Mākslas pētījumu laboratorijā.