Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Jauši dzirdēt (Overheard): Saruna ar Īanu Rozenu