Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Projekts “90-tie”

Tādēļ katru darbu nākas sākt no pašiem sākumiem” – Arūns Sverdjols


„90-tie” ir izstāde, kas aizsākusies aptuvenās atmiņās par lietuviešu filosofa Arūna Sverdjola (Arūnas Sverdiolas) ap 2005. gadu sarakstīto eseju, kurā viņš cenšas aprakstīt to veidu, kādā šobrīd-tolaik darbojusies kultūra.

Ekspozīcija izstāžu zāles pirmajā stāvā ir atvēlēta pilnībā funkcionējošas video nomas darbībai ar vairāk nekā 3000 VHS formāta video kasetēm. Šī video noma tās fiziskajā veidolā vēl pāris nedēļas atpakaļ atradās Viļņā, kur pēc 18 darba gadiem tika slēgta un šobrīd ir pārcelta uz izstāžu zāli. Vairākus gadus video nomas darbības laikā māksliniece Aurēlija Maknīte (Aurelija Maknytė) izīrēto kasešu tukšajās minūtēs, kas seko filmu beigu titriem, ieslēpusi video, par šo ierakstu-papildinājumu avotiem, galvenokārt, izmantojot televīzijas pārraides.

Augšējā stāva izstādes telpa ir veltīta trīs dažādiem projektiem: „Villa Jogaila” (Villa Jogaila) – 90-to gadu vidū celta arhitekta Valda Ozarinska (Valdas Ozarinskas) projektēta privātmāja, kas nekad nav tikusi pilnībā pabeigta; „Kopija” (The Copy) – Darja Mikšus (Darius Mikšys) 2010. gada filma, kas ir mēģinājums izprast cita mākslinieka darbu, to īstenojot; un betona tēlniecības radošā darbnīca, ko 1985. gadā organizēja mākslinieks Mindaugs Navaks (Mindaugas Navakas) būvmateriālu rūpnīcas teritorijā Viļņā. Radošajā darbnīcā piedalījās Ksenija Jaroševaite (Ksenija Jaroševaitė), Ķēstutis Musteiķis (Kęstutis Musteikis), Naglis Nasvītis (Naglis Nasvytis), Vlads Urbanavičs (Vladas Urbanavičius), Mindaugs Šnips (Mindaugas Šnipas), bet izstādē apskatāmo objektu fotogrāfijas uzņēmis Gintauts Trimaks (Gintautas Trimakas).

 

Š.g. aprīlī izstādes ietvaros Kim? „Tulkojumu sērijas” turpinājumā tiek izdots Arūna Sverdjola (Arūnas Sverdiolas) esejas tulkojums latviešu valodā. Publikāciju papildina priekšvārds – autora veltījums esejas lasītājiem Latvijā un reizē ar izstādes atklāšanu teksta saīsinātā versija tiks publicēta filosofijas un literatūras portālā ¼ Satori.

 

„90-tie” ir daļa no The Baltic Notebooks of Anthony Blunt lielāka projekta un izstādes kuratore ir arī viena no šī žurnāla redaktoriem. The Baltic Notebooks…  ir iniciatīva, kas savu nosaukumu aizguvusi no Aukstā kara britu mākslas vēsturnieka un padomju spiega vārda, lai caur to pieteiktu, sludinātu un ģenerētu reģionam pietuvinātus laikmetīgās mākslas notikumus.

 

Virginija Januškevičūte (Virginija Januškveičiūtė) ir Viļņas Laikmetīgā mākslas centra (ŠMC, Vilņa) kuratore, kas veidojusi Viļņas Laikmetīgā mākslas centra prezentācijas starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit ietvaros Rīgā, 2011. gadā (vienas dienas notikums „Starpbrīdis” (Intermission)), kā arī Cēsu mākslas festivālā 2010. gadā (izstāde-projekts SWAN SWALLOW BONFIRE ROSEMARY RECITAL). Šobrīd viņa ir viena no kuratoriem Aleksa Čeketti (Alex Cecchetti) izstādei Comrades of Fear and Wonder un ir Viļņas korespondente š.g. augustā-septembrī notiekošajai XI Baltijas Starptautiskās mākslas triennālei (XI Baltic Triennial of International Art).

Arūns Sverdjols (Arūnas Sverdiolas) ir atzīts lietuviešu sabiedriskais domātājs, Viļņas universitātes un Viļņas Mākslas akadēmijas profesors, kā arī hermeneitikas filosofijas pārstāvis un tās vēstures pētnieks, kura pārdomas postkoloniālisma kontekstā esejā „Kāres, migla un siets. Lietuviešu laikmetīgās kultūras telplaika īpatnības” latviski tiks izdotas š.g. aprīlī.


Thanks to: „Eliksyras”, Egija Inzule, Aurelija Maknytė, Darius Mikšys, Mindaugas Navakas, Valdas Ozarinskas, Ieva Rozentāle, Arūnas Sverdiolas, Gintautas Trimakas, Dovilė Tumpytė, Raimondas Urbakavičius, Gints Verbickis.