Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Reinis Hofmanis “Sale”

No 2010. gada 9. oktobra līdz 31. oktobrim Programmas nr. 16 ietvaros Kim?/ FK galerijā būs apskatāma Reiņa Hofmaņa fotogrāfiju izstāde “Sale” (Pārdod).

Kas ir tas, ko pārdod? Un kāpēc? Zeme, mājas vai kas cits? Reiņa Hofmaņa jaunākajā fotogrāfiju sērijā tas ir tikai nojaušams. Darbi tapuši aptuveni divu gadu garumā, taču izstādē apskatāmās ainas iemūžinātas pagājušās ziemas laikā.

Neraksturīgi autoram, cilvēks šajos darbos nav redzams, ir tikai tā ietekme uz attiecīgo vidi un vēlme, kas izsakāma vienā vārdā. Sērijas tapšanā bijis svarīgs dokumentālisms, izvēloties konkrēto situāciju un kadrus, kas to raksturo, turklāt neiejaucoties ainavas kompozīcijā, tas ir, to nekonstruējot mākslīgi.

Pats autors par savu gaidāmo izstādi: “Darbā skartas divas man svarīgas tēmas – ainava kā kultūrģeogrāfisks fenomens, un zīme kā patērētājkultūras simbols. Šiem elementiem mijiedarbojoties, ainava kļūst par uzskatāmu liecību konkrētā laikmeta ietekmei uz vidi. Manu interesi saista attiecības starp ainavu un zīmi, kā mainās telpas uztvere tajā, iekļaujot dažādus elementus. Ainava ir dabas un sabiedrības kopprodukts, kas top, kad cilvēks, liekot lietā savas maņas, piešķir jēgu noteiktu elementu kopumam vidē. Ainava vizualizē sabiedrības attīstību un saglabā liecības par to, kā zeme tiek izmantota.”

Reinis Hofmanis (1985) ir fotogrāfs, grafiskais dizainers. Absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu (VKN), studējis fotogrāfiju Hanoveres Lietišķo zinātņu un mākslas universitātē. Ievērību guvis ar fotogrāfiju sēriju “Modelis” (2009), par kuru mākslas zinātniece Maija Rudovska raksta: “Reinis sēriju “Modelis” veidojis ar jūtīgumu, diskrētumu un pietāti. (..) Klātesoša ir arī sajūta, ka Reinis aizsniedzis ko tālāku par asociāciju “modelis – objekts”, ko parasti mēs ieraugām mākslinieku studiju darbos” (Rudovska, M. Reinis Hofmanis. Starp dokumentalitāti un inscenētu kadru. Foto Kvartāls, Nr. 6(20), 2009, 8.lpp.).

No 2011. gada janvāra līdz aprīlim šī pati darbu sērija būs apskatāma 15. Tallinas grafikas triennālē, kur šī gada tēma ir “For Love Not Money” (Mīlestības, nevis naudas dēļ).

Foto galerija: atklāšana