Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're closed at the moment
Tekstu lasījumu darbnīca “Apziņa nr. 2”

2011. gada 14. aprīlī 18.00 Kim? norisinājās otra tekstu lasījumu darbnīca tematiskajā sadaļā “Kas ir apziņa?” ar nosaukumu “Apziņa nr. 2”.

 

Ceturtais lasījums sērijā “Tekstu lasījumu darbnīcas” un otrais tematiskajā sadaļā “Kas ir apziņa?” bija veltīts jautājumam par apziņas redukcionistiskiem skaidrojumiem. Vispopulārākie šāda veida skaidrojumi ir saistīti ar apziņas norišu reducēšanu jeb izskaidrošanu ar smadzeņu darbību vai fizikāliem un fizioloģiskiem procesiem. Ir skaidrojumi, kas vispār noliedz apziņas pastāvēšanu. Šajā lasījumu darbnīcā apspriešanai tiks piedāvātas divas, mazāk populāras pozīcijas šajā jautājumā. Viena pozīcija ir atrodama fenomenoloģiskās filozofijas tēva Edmunda Huserla darbos, kuros viņš argumentē pret redukcionistisku apziņas aplūkojumu un par labu apvērstai redukcijai – viss ir reducējams uz apziņu. Otru pozīciju pārstāv valodas filozofs Ludvigs Vitgenšteins, kurš savā darbā “Filosofiskie pētījumi”, atsaucoties arī uz Zigmunda Freida psihoanalīzi, argumentē par labu dažādu mentālu stāvokļu redukcijai uz valodu, precīzāk, valodspēlēm.

 

Tekstu lasījumu darbnīcā “Apziņa nr. 2” tiks aplūkoti Ludviga Vitgenšteina, Zigmunda Freida un Edmunda Huserla tekstu fragmenti.
Fragmenti no Ludviga Vitgenšteina (Wittgenstein, 1889–1951) “Filosofiskie pētījumi” (“Philosophische Untersuchungen”; fragmenti latviešu valodā) un Zigmunda Freida (Freud, 1856-1939) “Ievadlekcijas psihoanalīzē” (“Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse”; fragmenti latviešu valodā) – komentē Edijs Šauers; fragmenti no Edmunda Huserla (Husserl, 1859-1938) “Fenomenoloģijas ideja. Pieci priekšlasījumi” (“Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen”; fragmenti latviešu valodā) un paragrāfs no darba “Loģiskie pētījumi” (“Logische Untersuchungen”; fragments angļu un vācu valodā) – komentē Uldis Vēgners.

 

Vairāk par notikuma formu un tematisko sadaļu “Kas ir apziņa?” darbnīcas “Apziņa nr. 1” aprakstā.

Tekstu lasījumu darbnīca notika latviešu valodā Kim? lasītavā, Spīķeros, Maskavas ielā 12/1.
Dalība – bez maksas.