Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Toms Harjo “Patiesībā”

“Patiesībā”  pievēršas stāstam par cilvēka attiecībām ar reliģiju pasaulē, kas lielā mērā ir sekulāra. Jauna cilvēka centieniem dzīvot saskaņā ar Bībeles principiem un ignorēt bailes no sabiedrības atstumtības. Vēlme saglabāt un uzturēt garīgo un morālo tīrību dialogā ar emocionālu distancētību pret cilvēku vairumu, kas nav patiesībā. Tie ir meklējumi pēc līdzsvara starp šaubām un patētisku pārliecību, starp sevi un citiem, starp vientulību un piederību.

“Patiesībā” balstās mākslinieka ilggadējā pieredzē kā Jehovas lieciniekam. Sērija sniedz iespēju runāt par mākslas robežām un mūsu iecietību pret citādo – ne tikai formāli, bet pēc būtības. Žūrija ir atzinīgi novērtējusi portreta mākslas, modes un arhitektūras sabalansētību kā arī precizitāti kompozicionālajos un krāsu risinājumos.

 

Toms Harjo (dz. 1996. gadā Rīgā) absolvējis ISSP divu gadu programmu laikmetīgajā fotogrāfijā. Šobrīd viņš strādā kā ārštata fotogrāfs un video mākslinieks, attīstot gan personīgus, gan pasūtījuma projektus. Harjo piedalījies grupas izstādēs Latvijā un ārvalstīs, piemēram, Rīgā (“Caurvējš”, 2017), Parīzē ( JCE biennāle, 2017) un Lisabonā ( Parallel Intersection, 2017).

 

Open Kim? Call ir iniciatīva, kas uzsākta 2016. gadā, lai atbalstītu daudzsološu un talantīgu mākslinieku un/vai kuratoru no Latvijas savlaicīgu atklāšanu. Tās iecere ir nodrošināt pēc iespējas labākus priekšnosacījumus un darba ietvaru, lai attīstītu un īstenotu savas idejas.

Open Kim? Call 2018 pieteikumus izskatīja žūrija: Ēriks Apaļais (mākslinieks), Egija Inzule (kuratore), Maija Kurševa (māksliniece, LMA docente un galerijas LOW vadītāja), Zane Onckule (Kim? progammas direktore 2010-2017) un Vilnis Vējš (mākslas kritiķis).