Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
“TRANSBIOTICS” LEKCIJA Nr. 1: “Pārejošās stabilitātes punkti”

Trešdien, 16. jūnijā 19:00 ikviens ir aicināts apmeklēt „Transbiotics” lekciju „Parejošās stabilitātes punkti”: Ainārs Kamoliņš (LV), Endijs Greisijs (Andy Gracie, UK) un Terike Hāpoja (Terike Haapoja, FI).

Balstoties filozofijā un interesē par biomākslu, Ainārs Kamoliņš (LV) pievērsīsies dažādiem biomākslas jautājumiem, sākot ar mākslas un tehnoloģiju attiecībām un beidzot ar ētiskajiem aspektiem, kuri kļūst īpaši aktuāli mākslā, kas problematizē morālās un fiziskās robežas, izmantojot darbu radīšanā dzīvus organismus. Biomākslai raksturīgā „pārejošā stabilitāte” attiecas gan uz šī mākslas virziena darbu pārejošo un mainīgo iedabu, gan arī uz tās savdabīgo neatkarību no institucionāliem biopolitiskiem mehānismiem un līdz ar to arī uz biomākslas līdzdalību zināšanu demokratizēšanas procesā.

Vakara gaitā festivāla mākslinieks Endijs Greisijs iepazīstinās ar tālā kosmosa izpēti kā sava mākslinieciskā darba iedvesmas avotu un ar interesi par kosmosa izpētes tehnoloģijām, kas mums ir ļāvušas aizsniegt mūsu Saules sistēmas robežas, savukārt Terike Hāpoja aplūkos attiecības starp dabas vidi un cilvēka veidotajām vidēm, kurām māksliniece ir vairākkārt pievērsusies arī savos mākslas darbos.

Lekcija notiek XII starptautiskā jauno mediju kultūras festivāla „Māksla+Komunikācijas 2010” un 6. starptautiskās zinātnes, literatūras un mākslas biedrības Eiropas konferences „SLSA-EU 2010”  ietvaros.