Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
“Visa dzīvība zaļo” publiskā programma: Of Animacy Reading Group

Of Animacy Reading Group: Par monstrozo uztveramību

30. jūnijs, plkst. 19.00 (EEST)

 

Of Animacy Reading Group aicina pulcēties tiešsaistē izstādes “Visa dzīvība zaļo” ietvaros. Domājot par izstādē aplūkotajām tēmām, Of Animacy piedāvā tekstu izlasi, kurā tiek pētīta augu darbība un jutīgums, starpsugu komunikācija un ne-cilvēku dzīves izteikšanas sarežģītība caur antropocentrisku skatījumu. Visi teksti ir izvēlēti sadarbībā ar Of Animacy organizatori Nellu Ārni un izstādes “Visa dzīvība zaļo” komandu: Unu Hamiltoni Helli, Eltonu Kūnu, Uma Breakdown un Ēriku Martinsonu.

 

Pirmā lasījumu sesija apskatīs novērotās atšķirības un satraucošās kvalitātes, kas piemīt mūsu zaļajiem zemes kompanjoniem, pretstatot rietumu post-apgaismības fantāzijai raksturīgo ideju par cilvēku valdīšanu pār dabu. Literatūras un filmu pētnieces Davnas Kītlijas sešas tēzes par augu šausmām atklāj cilvēku satraukumu pār nespēju ierobežot augu dzīvi un kā šī trauksme ir attēlota filmā ar monstroza auga figūru, kas apdraud cilvēku eksistenci. Savukārt autora Ruālla Dāla īsais stāsts “Skaņas mašīna” ilustrē vardarbību, kas ietverta vairākās cilvēku darbībās un izpausmēs un atklāj šausmas mūsu nespējā uztvert ne-cilvēcisko dzīvības formu dinamiku un ievainojamību.

 

Šo lasījumu sesiju nolūks ir radīt ērtu un auglīgu vidi atvērtām sarunām ar mērķi atzīt būtiski nepieciešamas alianses ikdienas dzīvei un politiskajai domai. Of Animacy Reading Group ir vienmēr atvērta ikvienam. Iepriekš izlasīt norādītos tekstus ir ieteicami, bet ne obligāti – fragmenti tiks lasīti kopā, lai atbalstītu atvērtu diskusiju.

 

Lai reģistrētos un piekļūtu lasījumiem, lūdzu, rakstiet uz e-pastu nella@nellaaarne.art. Tiešsaistes pasākuma links tiks izsūtīts lasījumu dienā. Vairāk informācijas šeit.

 

Pamatteksti:

 

Dawn Keetley, ‘Six Theses on Plant Horror; or, Why Are Plants Horrifying?’, Plant Horror: Approaches to the Monstrous Vegetal in Fiction and Film (Palgrave Macmillan, 2016)

 

Roald Dahl, ‘The Sound Machine’ (Penguin Books, 1996, originally published in The New Yorker, 1949)

 

Ieteicamie papildu teksti:

 

Kier-La Janisse, ‘Murder Season: The Strange World of Vegetal Detecting’, byNWR, Vol. 5, (2019): https://www.bynwr.com/articles/murder-season

 

Teresa Castro, ‘The Mediated Plant’, e-flux Journal, No. 102 (September 2019): https://www.e-flux.com/journal/102/283819/the-mediated-plant/

 

Tālākās lasījumu sesijas:

 

21. jūlijs, plkst. 19.00 (EEST)
Par valodas iemiesojumu (On Embodied Language)
Teksti: David Abram, Robin Wall Kimmerer, and Monica Gagliano.

 

11.augusts, plkst. 19:00 (EEST)
Par vairāk-kā-cilvēka socialitāti (On More-than-Human Sociality)
Teksti: Anna Lowenhaupt Tsing, Elvia Wilk, Astrida Neimanis.

 

Lasījumi fokusēsies uz feministu rakstiem par cilvēku un ne-cilvēku aģentiem materiālajā pasaulē, aptverot filozofiju un dabas un humanitārās zinātnes.

 

Kopš 2017. gada Of Animacy Reading Group pulcējas kuratores Nellas Ārnes vadībā.

 

Nella Ārne (Nella Aarne, Somija) ir kuratore, kura dzīvo un strādā Lielbritānijā. Viņa ir izstāžu telpas Obsidian Coast līdzdirektore kopā ar mākslinieku Semu Smitu, kā arī lasījumu grupas Of Animacy Reading Group sesiju organizatore. Iztēlojot feminisma un ekoloģiski ilgtspējīgas prakses, viņas darbs ņem vērā ētiskas sastapšanās, sadarbībā balstītu mācīšanos un no jauna definētus produktivitātes jēdzienus. Kuratore augti novērtē kritisku domāšanu, kas pieprasa paaugstinātu jutību pret mūsu pašu sociopolitiskajiem un materiālajiem samezglojumiem ar nebeidzamām subjektu pozīcijām, vēsturēm, dzīvām būtnēm, molekulārām kompozīvcijām, tehnoloģiskām ierīcēm un infrastruktūru. Nella ir strādājusi ar projektiem ICA Laikmetīgās mākslas institūtā Londonā, Arnolfini Bristolē, Glasgow International laikmetīgās mākslas festivālā, Art Licks Weekend Londonā un Londonas Zinātnes muzejā.