Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Gaidot… (Kādas idejas arheoloģija)

Kim? albums, gadi Spīķeros 2009-2015

Redaktore: Zane Onckule
Tulkojums: Laima Ruduša, Rita Ruduša, Sabīne Ozola, Jana Tapere
Angļu valodas korektūra: Clive England, Laima Ruduša, Ita Marija Ankoriņa, Guna Kalniņa, Ieva Lejasmeijere
Dizains: Darja Meļņikova
Izdevējs: Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
ISBN 978-9934-8522-5-1
Rīga, 2017. gads

Cena: 8 EUR. Lai iegādātos, rakstiet e-pastu laima@kim.lv