Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Seminārs “Kā rīkoties teikuma vidū?”

18. un 19. februārī Kim? Laikmetīgās mākslas centrs un mākslas vēsturniece un kuratore Maja Vismere aicināja uz radošo semināru – “Kā rīkoties teikuma vidū?”∗ – par mākslai veltītu tekstu rakstību, rakstīta materiāla lietošanu un bibliotēkas un lasītavas institucionālo nozīmi mākslas telpas kontekstā un saistībā ar grāmatu sabiedrisko dzīvi.

 

Semināra vadīšanai tika izvēlēti četri lektori, kuru profesionālā interese un pieredze attiecas uz minētajām tēmām. Katrs viesis tika aicināts atvest uz Rīgu piecus izdevumus (grāmatas, publikācijas, žurnālus u.tml.), kam ir bijusi izšķiroša nozīme viņu darbībā vai kuri, pēc viņu ieskatiem, būtu nepieciešami laikmetīgās mākslas telpas lasītavā. Izdevumi ir iekļauti Kim? lasītavas kolekcijā un pēc pasākuma būs pieejami plašākai publikai. Seminārā piedalījās arī mākslinieki un mākslas un kultūras teorētiķi, kas tika lūgti uzrakstīt par šo notikumu, lai to dokumentētu, reflektējot par tajā aplūkotajiem jautājumiem.

 

Lektori:
Emma Kīla (Kihl), māksliniece, dzīvo un strādā Stokholmā.
Elizabete Klementa (Klement), grafikas dizainere, dzīvo un strādā Amsterdamā un Tallinā.
Judīte Švarcbarte (Schwarzbart), mākslas teorētiķe un kuratore, dzīvo un strādā Kopenhāgenā.
Manuela Šlumfa (Schlumpf), kuratore un rakstniece, dzīvo un strādā Londonā un Cīrihē.

 

Atbildīgā kuratore:
Maja Vismere (Wismer), mākslas vēsturniece un kuratore, dzīvo un strādā Bāzelē un Stokholmā.

 

Programmā – viesu prezentācijas un diskusijas.

 

18. februāris
10.15 – 10.30    Dalībnieku reģistrācija
10.30 – 11.00    Maja Vismere un Zane Onckule (Kim?) iepazīstina ar semināra ideju, norisi un lektoriem

11.00 – 13.00     Pirmā “sesija” un diskusijas
13.00 – 15.00     Pusdienu pārtraukums un sarunas neformālā gaisotnē
15.00 – 17.00     Otrā “sesija” un diskusijas

 

19. februāris
11.00 – 13.00     Trešā “sesija” un diskusijas
13.00 – 15.00     Pusdienu pārtraukums un sarunas neformālā gaisotnē
15.00 – 17.00     Ceturtā “sesija” un diskusijas
19.00                   Semināra noslēgums

 

Maja Vismere par semināra ieceri: “Pirms radās doma par semināru “Kā rīkoties teikuma vidū?”, bija ideja par mākslas tekstiem veltītām nodarbībām, kuru uzmanības centrā būtu Ziemeļeiropa. No tās attīstījās vēlme veidot diskusijas par vispārīgāku pieeju rakstītam materiālam – tā lietošanu. Radās jautājums – kurš lieto rakstītu materiālu un kā? Šis temats šķita īpaši piemērots nesen izveidotās Kim? lasītavas sakarā. Lasītava / bibliotēka kā sabiedriska vieta un neatņemama Kim? sastāvdaļa, un Kim? mērķis nostiprināt savu lomu vietējās kultūrvides kontekstā ir daļa no koncepcijas, kas ir – uzaicināt četrus viesus, kuri, analizējot un pēc tam dāvinot savus darba materiālus (grāmatas, drukātus izdevumus), sniegtu ieguldījumu lasītavas attīstībā, t.i., atstātu “pēdas”, kas piesaistītu citus lietotājus.

 

Lasītava kā sabiedriska vieta un grāmatas kā sabiedriska “vieta” iedarbojas uz cilvēku kādā laika intervālā, t.i., lai radītu viedokļu saskari, grāmatām nav noteikti jābūt izlasītām vienlaicīgi. Pēc Deridā – tas var notikt pat gadsimtu gaitā. Arī laika distance paredz dalīšanos iespaidos. Semināra mērķis līdz ar to ir pievērst uzmanību grāmatu telpiskajai dimensijai – nevis attiekties pret tām tikai kā pret nosaukumiem sarakstā, bet saistīt ar sabiedriskiem notikumiem, kad cilvēki tās atver un pārrunā.

 

Būtiskas izmaiņas, kas skāra mākslas tekstu rakstīšanas semināra sākotnējo ieceri, bija ideja pievērsties divdimensiju teksta attiecībām ar teksta vai jebkura drukāta materiāla lietošanas iespējām telpā (trīsdimensiju vidē). (Domājot par to, ka rakstīšanas pamatā ir lasīšana…)

 

Vēl viena ierosme šāda semināra rīkošanai – pēdējos gados ir bijis tik daudz “literatūras sarakstu” laikmetīgās mākslas kontekstā, ka es iedomājos – ir ļoti svarīgi atkal “atvērt” grāmatas. Nevis tikai pieminēt to nosaukumus, bet tās reāli iesaistīt. Tieši tāpēc četri aicinātie viesi tika lūgti atvest “savas” grāmatas, runāt par tām un atstāt lasītavā, lai tās atkal atvērtu un atklātu kāds cits.”

 

Seminārs “Kā rīkoties teikuma vidū?” norisinājās Kim? lasītavā, Spīķeros, Maskavas ielā 12/1. Dalība – bez maksas.

 

∗ Ideja par semināra nosaukumu ir aizgūta no Gunas Kalniņas rakstīšanas stundām Lukabukā

 

Paldies: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma, Gētes institūts Rīgā, Zviedrijas vēstniecība Rīgā, Dānijas Kultūras institūts, airBaltic, Studija, ¼ Satori